Kompleks čeone naplatne stanice na autoputu E-75, KO Vrčin, Grocka, Beograd - Projektovanje i nadzor
Zavod za hitnu medicinsku pomoć, Novi Sad - Projektovanje
Galerija Save Šumanovića u Šidu (projekat rekonstrukcije)
Raskrsnica Rumenačkog puta (R 102) i bulevara Evrope (projektovanje)
I faza izgradnje pijace-veletržnice, objekat hale, Beograd - Projektovanje
Poslovni kompleks u Krasnodaru, Rusija - Projektovanje
Čeona naplatna stanica, Subotica - Projektovanje
Robnocarinski terminal carinske ispostave, Kruševac

O nama

“Šidprojekt” doo Šid , osnovano je 1979. godine. Već u prvim godinama poslovanja, u društvu se iskristalisala vizija ka kontinuiranom rastu i razvoju, zapošljavanju mladih i perspektivnih kadrova i potpunom zadovoljenju potreba i očekivanja korisnika usluga.

Tokom četrdesetogodišnjeg perioda, “ŠIDPROJEKT” doo je ostvarilo zapažene poslovne rezultate. Zahvaljujući multidisciplinarnom timu stručnjaka i visokoj tehničkoj opremljenosti, ostvarena je saradnja sa više od 600 preduzeća i urađeno preko 9000 projekata.

Opširnije

Proslavili smo 40 godina poslovanja

Usluge

Pružanje usluga “Šidprojekt” doo Šid vrši po principu partnerskih odnosa. “Šidprojekt” doo Šid nije cilj izraditi projekat za investitore po njihovim projektnim zadacima, već se trudimo dati najbolje sveukupno rešenje pri čemu smo aktivno uključeni i zaintersovani u realizaciji izrađenih projekata do njihovog stavljanja u funkciju.

Niskogradnja

Osnovni zahtev pri projektovanju i izgradnji savremenih puteva je bezbednost korisnika u uslovima intenzivnog i teškog saobraćaja.

Opširnije >

Visokogradnja

U oblasti visokogradnje, stalnim unapređivanjem načina i kvaliteta projektovanja, poveravani su nam poslovi na projektovanju objekata od izuzetnog značaja...

Opširnije >

Stručni nadzor

Lista usluga stručnog tehničkog nadzora je bogata i obuhvata sve struke kao sto su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja, instalacije...

Opširnije >

Sve usluge

Pogledajte listu svih usluga koje pružamo

opširnije

Sertifikati i licence

Šidprojekt doo je dobio nekoliko sertifikata za sistem menadžment i licenci.

EN ISO 9001:2015

EN ISO 45001:2018

EN ISO 14001:2015

SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS ISO/IEC 27001:2014

SRPS ISO 37001:2017

SRPS EN ISO 22301:2020

Licenca za izradu tehnicke dokumentacije za objekte