Briga o zaposlenima

“Šidprojektu” svesni smo činjenice koliki značaj za kompaniju ima motivisan i zadovoljan kadar.Zbog toga se upravljanje i razvoj ljudskih resursa nalazi u samom vrhu kompanijskih zadataka i ciljeva. Briga o našim zaposlenima podrazumeva brigu o ukupnom zadovoljstvu zaposlenih, pojačanju njihove motivacije i osećaja pripadnosti kompaniji.

    Verujemo da je poštovanje pojedinca i dostojanstva svakog zaposlenog osnova za razvoj radnog okruženja zasnovanog na uzajamnom poverenju i lojalnosti. Naše procedure za zapošljavanje počivaju na objektivnosti, uz garantovanje polne, rasne I ostalih oblika ravnopravnosti.

   Pored toga, svi naši objekti su opremljeni u saglasnosti sa visoko postavljenim standardima-kancelarijski prostor je klimatizovan, vodi se računa o funkcionalnosti i udobnosti kancelarijskog nameštaja. Zaposlenima se na raspolaganje stavlja niz pogodnosti u cilju obezbeđenja što povoljnijih uslova za rad.

    Primenjujemo jednakost, objektivnost i kriterijum zasluge u proceni, nagrađivanju, motivaciji i razvoju karijere zaposlenih. Znamo da su zaposleni naš glavni strateški resurs i obavezujemo se da ih zaštitimo i podstičemo da ostvare maksimum svojih potencijala, budući da je to ključni faktor u obezbeđivanju održive konkurentne prednosti. Težimo da ih motivišemo da postignu postavljene ciljeve, kako bismo ih, na adekvatan način, kroz stimulaciju, za to i nagradili. Usvajamo politike upravljanja i nagrađivanja koje prepoznaju i poštuju individualni i grupni doprinos ostvarivanju rezultata.

    Mi smo transparentni u poslovnim odnosima, poslujemo na pravedan način, bez diskriminacije po bilo kom osnovu. U “Šidprojektu” poštujemo različitosti i odgovorni smo prema svim zaposlenima.