Životna sredina

     Inženjeri - specijalisti za ovu oblast u „Šidprojektu“ formulišu politiku i strategiju razvoja upravljanja životnom sredinom na putevima i objektima. Bave se razvijanjem metoda i operativnim tehnikama za podizanje ekološke svesti na nivou politike, programa, projekata, kao i na operativnom nivou.

   „Šidprojekt“d.o.o, kao kompanija fokusirana na projektovanje i inženjering, svesna mogućih posledica industrijskih zagađenja na životnu sredinu, kroz svoje projekte i njihovu realizaciju na području ekologije tretira tri ključna resursa: vodu, vazduh i zemlju.

    Takođe se ostvaruje saradnja sa nadležnim institucijama iz oblasti zaštite životne sredine, pre svega sa Ministarstvom životne sredine i prostornog planiranja, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, sa preduzećem "Srbijavode", Zavodom za zaštitu prirode Srbije, Zavodom za zaštitu spomenika kulture, nadležnim republićkim inspekcijskim organima itd. 

OSNOVNE AKTIVNOSTI ODELJENJA:

-Sprovođenje postupka procene uticaja na životnu sredinu, saglasno Zakonu o proceni uticaja na životnu sredinu.

-Sprovođenje postupka procene uticaja projekata na životnu sredinu, saglasno zakonskom okviru koji reguliše tu oblast.

-Strateška procena uticaja na životnu sredinu.

-Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

-Pribavljanje uslova Zavoda za zaštitu prirode Srbije i Zavoda za zaštitu spomenika kulture.

-Podnošenje zahteva za odlučivanje o potrebi procene uticaja Ministarstvu životne sredine i prostornog planiranja.

-Sprovođenje procedure javnog oglašavanja različitih faza u postupku procene uticaja.

-Obezbeđivanje zahteva za dobijanje Rešenja nadležnog Ministarstva o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu.

-Podnošenje Zahteva nadležnom ministarstvu za odlučivanje o obimu i sadržaju Studije o proceni uticaja na životnu sredinu ( kasnije se ista podnosi na saglasnost i dobija Rešenje o saglasnosti nadležnog ministarstva).

-Učestvovanje u postupku javne rasprave i javnog uvida o gore navedenoj strudiji.

-Učestvovanje u izradi dela projektnog zadatka vezanih za izradu Generalnih, Idejnih i Glavnih projekata, kontrolisanje projektanata u procesu izrade Studija/Usaglašenost sa Projektnim zadatkom i Rešenjem o utvrđivanju obima i sadržaja Studije donetim od strane nadležnog Ministarstva. Posebna pažnja se posvećuje predlogu tehničkih mera, kao i kasnije u fazi realizacije projekta – sprovođenja istih.

-Monitoring tokom izgradnje, rekonstrukcije i rehabilitacije.

Verujemo da smo postali referentna firma regionalnog karaktera koja se odavno aktivno uključila u naš i svetski trend zaštite životne sredine.