Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Legalizacija

Institut "Mihajlo Pupin" Beograd


-Legalizacija objekata JP PTT Saobraćaja "Srbija" na teritoriji Republike Srbije

-Legalizacija Instituta "Mihajlo Pupin" Beograd 

-Legalizacija stambenih objekata u Paraćinu 

-Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Kovilj na autoputu E-75 "Kovilj" pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

-Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Beška na autoputu E-75 "Beška pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija" 

-Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Inđije na autoputu E-75 "Inđija pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

-Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Maradik na autoputu E-75 "Maradik pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

-Projekat izvedenog stanja objekata na straoj Koviljskoj petlji "Kovilj pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

-Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd : (GP Badovinci, GP Sremska Rača, GP Trbušnica, GP Bajina Bašta, GP Gostun, GP Kotroman, GP Uvac, GP Mali Zvornik, carinskog punkta GP Jabuka i objekta carinske ispostave u Loznici) Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

 

   
       
Granični prelaz: Sremska Rača     Granični prelaz: Gostun
       
   
       
Granični prelaz: Badovinci     Granični prelaz: Jabuka