Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Stručni nadzorDom zdravlja Surčin


 

1. Vršenje stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje infrastrukturnih sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike Srbije, na lokacijama: Loznica -Cer, Beočin-Crveni Čot, Bor-Deli Jovan, Loznica -Gučevo, Kladovo-Kulma, Košutnjak-Terminal, Ljubovija – Nemić, Majdanpek-Starica, Subotica –Crveno Selo,
2. Vršenje stručnog tehničkog nadzora na sanaciji postojećeg verskog objekta rimokatoličke crkve u Šidu SLIKE
3. Vršenje stručnog tehničkog nadzora na Adapataciji i uređenju objekta Gradske uprave u ulici Mekenzijeva br. 31, Beograd
4. Vršenje stručnog tehničkog nadzora novog jugozapadnog krila opštine u Inđiji.
5. Nadzor nad izvođenjem radova nadgradnje zgrade filijale Poreske uprave u Požarevcu. SLIKE
6. Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Rekonstrukciji centralne klimatizacije u poslovnom objektu Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad. SLIKE
7. Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta sa pripremom lokacije GPC Novi Sad. SLIKE
8. Nadzor nad izvođenjem radova na objektu Doma zdravlja u Surčinu, KP 1118/2 KO Surčin, Braće Puhalović br. 12, Beograd, SLIKE
9. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Garničnih prelaza ''Bačka Palanka'', ''Trbušnica'', ''Sremska rača'', ''Badovinci'', ''Bajina Bašta'', ''Gostun'', ''Jabuka'', ''Mehov krš'', ''Gostun'' i ''Šid'',
10. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji robnocarinskh terminala Kruševac, Užice, Šabac i Kraljevo,
11. Nadzor nad izvođenjem radova na stambeno poslovnim objektima u ul. Kneza Miloša 60-62 i 64 u Šidu,
12. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji stambenog objekata "V", u Bloku 45 u Inđiji,
13. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Stambeno-poslovni objekat u Bloku 43 u Inđiji
14. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji naplatnog sistema na Autoputu E-70 deonica Beograd-Šid
15. Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kotlarnice i unutranje instalacije u Gimnaziji "Sava Šumanović" u Šidu;
16. Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kotlarnice Vojvođanske banke u Šidu
17. Nadzor nad izvođenjem radova na instalaciji propan-butan gasa u krugu preduzeća AD"Mlintest" Šid
18. Nadzor nad izvođenjem radova na zameni postoje}e fasadne stolarije sa novom PVC stolarijom
O. Š. "Dušan Poleksić" Ljubinić
O. Š. "Skela" Obrenovac
O. Š. " Ljubomir Aćimović" Obrenovac
O. Š. "Jovan Jovanović Zmaj"odeljenje Zvečka
O. Š. "Novi Beograd" N. Beograd
O. Š. "Posavski partizani" N. Beograd
19. Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji skladišnog prostora u pogon plastične ambalaže "Hempro", Šid
20. Nadzor nad izvođenjem radova na objekatu za tov junadi ZZ "Ratar", Kukujevci
21. Nadzor nad izvođenjem radova na proizvodnoj hali "Minigraf-produkt", Šid
22. Nadzor nad izvođenjem radova na kapeli na novom groblju "Barunovac", Ruma
23. Nadzor nad izvođenjem radova na silosu za pšenicu,mlina i magacina za žitarice, Albatros MM, Šid
24. Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji upravnog objekta ČNS Stara Pazova
25. Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji upravnog objekta ČNS Sirig
26. Nadzor nad izvođenjem radova na verskom objektu crkve Sveti knez Lazar u Šidu
27. Nadzor nad izvođenjem radova na poslovno stambenom objekatu u ul. Cara Dušana br. 111, u Šidu
28. Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji prizemlja dečijeg vrtića "Jelica Stanivuković -Šilja" Šid
29. Nadzor nad izvođenjem radova na objekata poljoprivredne apoteke, magacina, punionica i skladištenje plinskih boca DOO "Poljoplod" Šid
30. Nadzor na izvođenju radova na objektu O.Š Radljevo,
31. Nadzor na izvođenju radova na objektu O.Š u Tularima
32. Nadzor nad izvođenjeu radova u ulici 8.mart u Ubu
33. Nadzor na izvođenju radova sanaciji kosih krovova objekata-Uljara Šid
34. Nadzor na izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta za Neradin, Opština Irig
35. Nadzor na radovima zacevljenja melioracionih kanala u Šimanovcima
36. Nadzor na radovima odvođenja voda iz naselja Šimanovci u kanal br.94, K.O Šimanovci
37. Nadzor na izgradnji obilaznog puta oko Pećinaca
38. Nadzor na rekonstrukciji raskrsnice "Rumska malta" u Sr. Mitrovici
39. Nadzor na izgradnji istočne obilazne saobraćajnice oko Inđije, veza sa putem R-109
40. Nadzor na izvođenju radova na rehabilitaciji kolovoza R-109, prolaz kroz Inđiju
41. Nadzor na izvođenjem radova na izgradnji lokalnog puta Surduk - Novi Slankamen
42. Nadzor na objektima Carinarnice Kladovo i GP Vrška Čuka
43. Nadzor na izgradnji lokalnog puta Kukujevci-Erdevik
44. Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dela ulice Sonja Marinković i Jovana Popovića u Inđiji
45. Nadzor na na izgradnji lokalnog Puta L-22 Inđija Jarkovci
46. Nadzor na izgradnji raskrsnice u centru stare Pazove, ukrštanje regionalnog i magistralnog puta
47. Nadzor na izgradnji saobraćajnice u kompleksu RTC Luka " Leget", Sremska Mitrovica
48. Nadzor na lokolnam putu L19 Janjski most-Babin zub na Staroj Planini
49. Nadzor na izgradnji obilaznice oko Inđije, severnoistočna radna zona
50. Nadzor na izgradnji raskrsnice ulica Zanatlijska i Novosadska u Inđiji
51. Nadzor na izgradnji atkosverske kanalizacije u Železničkoj ulici u Inđiji
52. Nadzor na izgradnji atkosverske kanalizacije u ulici kralja Petra u Inđiji
Filijala Poreske uprave u Požarevcu

Pošta u Novom Sadu


  


Nadzor novog jugozapadnog krila opštine Inđija