Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

izrada urbanističko-tehničke dokumentacije

-Urbanistički projekat za tank jestivog ulja, skladište gotovih proizvoda, izmeštanje kolske vage u fabrici "Victoria Oil" i saobraćajni priključak za teretni ulaz, Šid "Victoria Oil Šid"

-Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, "Republika Srbija Ministarstvo finansija Uprava carina"

-Urbanistički projekat preparcelacije i izgradnje stambeno poslovnog objekta na parcelama broj 4069, 4074, 4075, 4076 K.O. Šid, "Šidprojekt" Šid

-Urbanistički projekat Logističkog centra Stari Banovci, "Stiltehno" d.o.o. Beograd

-Urbanistički projekat fabrike za proizvodnju biodizela Šid, "Victoria Oil Šid"

-Projekat preparcelacije katastarskih parcela 1171/3, 1172/1, 1173/1, 11774/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11778/1 KO Ruma JP"Putevi Srbije" Beograd