Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

mašinske instalacije

Listu važnijih izrađenih projekata iz oblasti pomenutih delokrugom mašinskog sektora čine:

- Grejanje sa kotlarnicom „Trgovačko-poslovnog centra“ u Šidu;
- Kotlarnica galerija „Sava Šumanović“ u Šidu;
- Kotlarnica Bloka upravnih objekata u Šidu;
- Kotlarnica sa spoljnim i unutrašnjim instalacijama grejanja carinskog terminala „IMOS“ u Šidu;
- Kotlatrnica u objektu Doma kulture u Surčinu;
- Gasne kotlarnice sa unutrašnjim instalacijama grejanja za stambene i stambeno-poslovne objekte u Bloku 43 i Bloku 45 u Inđiji;
- Grejanje, klimatizacija i ventilacija objekata naplate putarine na Autoputu E-70, deonica Šid-Šimanovci;
- Grejanje, klimatizacija i ventilacija Upravnog objekta centra za reciklažu u Železniku;
- Klimatizacija Sistem sale „Bulevar umentnosti“ u Beogradu;
- Rekonstrukcija klimatizacije Sistem sale ERC-a Uprave carina u Beogradu; 
- Klimatizacija poslovnih prostorija „Šidprojekt“-a u Šidu;
- Rekonstrukcija i dogradnja objekta benzinske stanice Šid u Šidu;
- Vrelovodna mreža i priključci za objekte u bloku ulica Krilova, Miše Dimitrijevića i Tolstojeva u Novom Sadu;
- Rekonstrukcija vrelovodne mreže u ul.Pariske komune od ulice Omladinskog pokreta do ulice Rumenačke u Novom Sadu;
- Rekonstrukcija vrelovodne mreže priključaka u bloku Balzakove ulice do ulice 1300 kaplara u Novom Sadu;
- Veliki broj vrelovodnih priključaka objekata na teritoriji Novog Sada;
- Grejanje i klimatizacija graničnih prelaza „Sremska Rača“, „Badovinci“, „Trbušnica“, „Jabuka“ i „Mehov Krš“;
- Grejanje, klimatizacija i ventilacija sa spoljnim razvodom Robno-carinskih terminala „Šabac“, „Kruševac“, „Užice“ i „Kraljevo“;
- Distributivni gasovod za priključenje Sabirne kapele - mrtvačnice na Bežanijskom groblju u Beogradu;
- Dovodni gasovod srednjeg pritiska za lokalitet „Južno od Kaćke petlje“ u Novom Sadu;
- Distributivna gasna mreža Industrijske zone u Bačkom Petrovcu u zoni saobraćajnica S1 do S6;
- Električni putnički lift RCT „Šabac“ i „Kruševac“;
- Električni putnički lift Stambeno-poslovnih objekata u ul.Kneza Miloša 60-62 i 64 u Šidu;
- Stabilni sistem za gašenje požara za potkrovlje objekta Poreske uprave – Filijale Kikinda u Kikindi;

Shodno Zakonu o planiranju i izgradnji „Šidprojekt“ d.o.o. izradio je tehničke kontrole niza glavnih projekata, kompleksa i pojedinačnih objekata po kojima su izvedeni radovi na izgradnji:

- Granični prelaz „Horgoš“;
- Adaptacija naplatnih stanica na autoputu E-70, deonica Šid-Šimanovci;
- Projekti toplifikacionog sistema grada Požarevca – Investitor JP „Toplifikacija“ Požarevac;
- Deponije smeća u Sremskoj Mitrovici i Vršcu;
- Projekti rekonstrukcija ulica sa pratećom infrastrukturom u Novom Sadu – Investitor Zavod za izgradnju grada Novi Sad;
- Projekti rekonstrukcija ulica sa pratećom infrastrukturom u Beogradu – Investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda;
- Fabrika čarapa „Falke“ u Leskovcu – Investitor „Falke“ d.o.o. Beograd