Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

niskogradnja

 

 Kružna raskrsnica - Rumska malta u Sremskoj Mitrovici


- Projekat objedinjene saobraćajne signalizacije autoputa E – 70, deonica:

- Projekat objedinjene saobraćajne signalizacije autoputa E – 75, deonica:
- Obilazni put oko Šida
- Glavni projekat obnove asfaltnog zastora na magistralnom putu M- 18/1 (Ilok-Šid)
- Put R-128 Jamena-Račinovci
- Put R-106 Principovac - Ljuba - Erdevik (pojač. održavanje)
- Obnova asfaltnog zastora na putu M 18, deonica Erdevik-Kuzmin od km 0+000 do km 9+330
- Obnova asfaltnog zastora na putu R-103
- Obnova asfaltnog zastora na putu R-103/1
- Glavni projekat obnove regionalnog puta R-103 kroz Laćarak od km 36+320 do km 40+320
- Glavni projekat rekonstrukcije puta R-106 Bingula -Čalma od km 14+597 do km 16+987
- Glavni projekat proširenja kolovoza sa trotoarom u ul. Vojvode Putnika u Veterniku
- Parterno uređenje ulice Karađorđeve u Šidu
- Parterno uređenje trga u centru Rume,
- Glavni projekat za R-128, deonica od granice SRJ do Jamene, L = 1,5 km
- Glavni projekat R-153a, deonica od Surčina do puta R-267, L = 10 km
- Obilazni put oko Bačinaca na putu R-103
- Glavni projekat rehabilitacije kolovoza magistralnog puta M-24.1 deonica Čenta- Besni Fok
- Glavni projekat ojačanja - obnove kolovoza na regionalnom putu R-106, deonica: Ruma-Žarkovac
- Glavni projekat ojačanja - obnove kolovoza na regionalnom putu R-109, deonica: Putinci - Ljukovo
- Glavni projekat ojačanja-nadogradnje regionalnog puta R-103, Tovarnik - Kukujevci, L = 17,259 km
- Rehabilitacija -dogradnja puta magistralnog puta M-18, deonica: Kuzmin-Sremska Rača
- Saobraćajnica za teretni kamionski saobraćaj na ulazu u zemlju na GP Kelebija
- Rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ul. B. Radičevića u Inđiji
- Ulica Kosančić Ivana u Novom Sadu (kolovoz, parking i trotoari)
- Glavni projekat raskrsnice ukrštanja lokalnog puta Stari Banovci - Vojka sa magistralnim putem M-22/1
- Izgradnja kružne raskrsnice Rumska malta u sremskoj Mitrovici
- Rekonstrukcija kolovoza u Mileševskoj ulici u Novom Sadu
- Dogradnja saobraćajnica na ČNS Stara Pazova
- Rekonstrukcija Šumadijske ulice od Visarionove do ul. Marka Miljanova u Novom Sadu
- Idejni projekat izgradnje veze puta R-103 i puta -121 oko Pećinaca
- Idejno rešenje stanie za snabdevanje motornih vozila gorivom na auto putu E-70 km 472+000 - jug
- Izgradnja glavnog projekta saobraćajnih površina ulice Danila Kiša u Novom Sadu
- Glavni projekat gradske saobraćajnice magistralnog puta M-22/1 kroz grad Inđiju , od km 161+403.00 do km 163+103.00
- Priključna saobraćajnica na magistralni put M3 i saobraćajne površine distributivnog centra za tečni naftni gas
- Glavni projekat dogradnje i proširenja regionalnog puta R - 109
- Glavni projekat saobraćajnog priključka na put R 121; deonica Pećinci - Subotište
- Idejni projekat saobraćajnica u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu - I faza
- Glavni projekat kružne raskrsnice na ukrštanju regionalnog puta R-121 i obilaznice oko Pećinaca
- Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovoza raskrsnice "Pinki" km 73+957,38 na putu R-106
- Projekat saobraćajno tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova na pojačanom održavanju kolovoza raskrsnice "Pinki" na putu R-106 u Staroj Pazovi, km 73+957,38
- Glavni projekat saobraćajnog priključka na državni put prvog reda br. 22.1; deonica: 2107
- Projekat saobraćajno tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova na popravci nadputnjaka na državnom putu II reda (autoput E-70 km 525+907) prelaz Ruma-Šabac
- Saobraćajne površine u ulici Cvećarskoj u Novom Sadu
- Saobraćajne površine u ulici Panonskoj u Novom Sadu
- Idejni i glavni projekat saobraćajnog priključka kompleksa jednosmerne benzinske stanice na državni put drugog reda broj 103, deonica broj 2156; granica Hrvatske - Šid, na km 3+801,54
- Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kolovoza državnog puta prvog reda M-22.1 u zoni raskrsnice ulica Kralja Petra I, Branka Radičevića i Sonje Marinković u Inđiji na k.p. 3630
- Glavni projekat saobraćajnih površina i uređenja slobodnih i zelenih površina sa pripadajućom infrastrukturom na lokaciji PFC 10 u bloku 61 u Novom Beogradu
- Glavni projekat saobraćajnog priključka "Katago construction" na državni put drugog reda R-103
- Glavni projekat saobraćajnih površina ulice Nova VI na regionalnom putu R-103 kod km 60+986.59
- Glavni projekat poboljšanja regionalnog puta R-244 Raljin - Zvonce
- Pojačano održavanje kolovoza državnog puta drugog reda broj 109, deonica Inđija - Slankamen 27+500 do 28+900 sa sanacijom klizišta
- Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kružne raskrsnice na km 77+140,25 na regionalnom putu R-106
- Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kružne raskrsnice na državnom putu R-106 na km 74+999,79 K.O. Stara Pazova
- Glavni projekat pojačanog održavanja raskrsnice Bulevara Evrope i Rumeničkog puta (R-102), u Novom Sadu
- Poboljšanje regionalnog puta R-225, deonica Beranovac-Goč
- Tehnička dokumentacija druge faze pojačanog održavanja kolovoza M-3 GP Bogojevo
- Glavni projekat uređenja platoa za odlaganje vozila uz postojeći kompleks Carinarnice Užice na kat. parceli 9864/2
- Glavni projekat priključka u Subotici na M-22/1 (na drž. Putu drugog reda broj 102 po novoj kategorizaciji ) kod km 26+050
- Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja raskrsnica državnog puta prvog reda broj Ib-13
- Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje deonice državnog puta drugog reda broj 124 kroz Inđiju u ul. Zanatlijska i Dunavska
- Generalni projekat sa studijom opravdanosti za lokalni put Balta-Berilovac-Ćušica-Jabučko Ravnište na Staroj Planini,
- Dvosmerni saobraćajni priključak sa katastarske parcele broj 2085 K.O. Putinci, na državni put II reda broj 124, Putinci - Inđija, koji se se nalazi na katastarskoj parceli broj 2492/1 K.O. Putinci kod km 0+223,00 sa leve strane u pravcu rasta stacionaže

 TEHNIČKE KONTROLE: 
- Obilazni put oko Šida

STRUČNI TEHNIČKI NADZOR:
- Izgradnja

TEHNIČKI PREGLEDI:
- Autoput, E-75, deonica: Srbobran – Feketić,
- Autoput E-70, deonica: Kuzmin – Šid – granica sa Republikom Hrvatskom,
- Autoput E-70, deonica: Petlja Ruma i petlja Pećinci,
- Magistralni put M-22.1. deonica: Inđija – Gladnoš,
- Lokani put Voganj – Šimanovci,


  


Raskrsnica u Staroj Pazovi

   
       
Bulevar u Sremskoj Mitrovici     Bulevar u Sremskoj Mitrovici


Glavni projekti saobraćajnica na graničnim prelazima i robnocarinskim terminalima
Objekat Carinarnice i carinske ispostave u kompleksu RCT Šabac

   
       
RCT Kruševac     Granični prelaz Trbušnica