Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Industrijski i poljoprivedni objektiEkonomija Z.Z. Ratar u Kukujevcima-Glavni projekat silosa sa usipnim košem iznad drugog industrijskog koloseka u kompleksu "Viktoria oil" AD u Šidu

-Glavni projekat objekat "D" - za tov teladi, Kukujevci ZZ "Ratar" Šid

-Glavni projekat 4 objekta druge faze farme goveda, Kukujevci, ZZ "Ratar" Šid

-Glavni projekat trenažnog silosa u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

-Glavni projekat objekta "B1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

-Glavni projekat objekta "C1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

-Glavni projekat objekta "D1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

-Urbanistički projekat fabrike za proizvodnju biodizela Šid Fabrika ulja Mladost, Šid

-Glavni projekat magacina za žitarice, Šid, "Albatros MM" Šid

-Glavni projekat aneksa objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Šid, Eurotrans, Šid

-Glavni projekat dogradnje mlina za brašno, Šid, Albatros MM, Šid

-Dogradnja i adaptacija stare klanice, Šid, DP Industrija mesa Srem Šid

-Agromelioracija na potezu "RIT", K.O. Kukujevci, ZZ "Ratar" Kukujevci

-Adaptacija objekta za tov junadi - Objekat "A" Kukujevci, ZZ "Ratar"

-Adaptacija objekta za tov junadi - Objekat "B" Kukujevci, ZZ "Ratar"

-Objekat za tov junadi objekat "C", ZZ "Ratar" Kukujevci

-Hangar za smeštaj slame i kabaste hrane, ZZ "Ratar" Kukujevci

-Perionica poljoprivredne mehanizacije ZZ "Ratar" Kukujevci

-Adaptacija staje za tov junadi sa proširenjem Šid, "Zaravan", PiP "Stočar" Šid

-Dogradnja objekta "C" za tov junadi ZZ "Ratar" Kukujevci

-Depo za stoku Adaševci, Zem. zadruga "Adaševci"

-Proizvodna hala, Šid, Minigraf produkt

-Objekat za tov junadi Kukujevci, ZZ "Ratar" šid

-Glavni projekat rekonstrukcije starog mlina u Erdeviku Erdevik "Mlintest" Šid

-Glavni projekat nadogradnje pogonskog odeljenja "Imlek-mlekosrem" Šid

-Objekat za sabiranje i sekciju životinjskih leševa, Ilinci, IM "Srem" Šid

-Mlin - YU promet, Šid

-Rekonstrukcija proizvodnog objekta mlekare u šidu, "Imlek-mlekosrem" Šid

-Karantin na farmi za tov junadi u Ilincima, IM "Srem" Šid

-Glavni projekat za izgradnju kolske vage sa nadstrešnicom i pr. saobraćajnicom u fabrici "Victoria oil" Šid "

-Idejni i glavni projekat skladište boca za tehničke gasove, Šid, "VICTORIA OIL"AD