Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Granični prelazi i robno carinski terminaliRobnocarinski terminal Carinarnice Šabac


 


-Glavni projekti sadržaja GP "Kotroman" Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

-Glavni projekat magacina u Kraljevu, Kovanluk Kraljevo, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

-Glavni projekat adaptacije i rekonstrukcije objekta garaže u okviru kompleksa Kovanluk, Carinarnica Kraljevo, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

-Glavni projekat - sadržaji kompleksa robnocarinskog terminala carinske ispostave Kruševac, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

-Glavni projekat sadržaja kompleksa robnocarinskog terminala Carinarnice Užice, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

-Glavni projekat sadržaja kompleksa "Kovanluk" Carinarnice u Kraljevu, Republika Srbija Ministarstvo finansija Uprava carina

-Sadržaji za GP Sremska Rača Glavni projekat GP Sremska Rača Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd
Robnocarinski terminal Carinarnice Kruševac


-Sadržaji za GP "Badovinci" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za GP "Trbušnica" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za GP "GP Bajina Bašta" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za KP "Mehov Krš" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za KP "Gostun" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za KP "Jabuka" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd
Robnocarinski terminal Carinarnice Šabac


 

-Adaptacija prostorija objekta Carine Subotica, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Glavni projekat adaptacije graničnog prelaza "Kaluđerovo", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Glavni projekat adaptacije objekta carinske ispostave Železnička stanica Šid, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Glavni projekat adaptacije instalacije grejanja objekta GP Đala, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd
Granični prelaz Špiljani


-Glavni projekat kompleksa robnocarinskog terminala Carinarnice Šabac, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Adaptacija objekta na GP "Kotroman", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Tehnička dokumentacija za adaptaciju GP "Horgoš", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Sadržaji za GP "Bačka Palanka", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

-Glavni projekat sadržaja kompleksa robno carinskog terminala carinarnice Sombor, RS Ministarstvo finansija Uprava Carina

-Glavni projekat sadržaja za GP Šid, Ministarstvo finansija Uprava Carina

-Glavni projekat adaptacije objekta na graničnom prelazu "Gradina" Dimitrovgrad, Uprava carina, Beograd

-Glavni projekat adaptacije magacina Carinske ispostave Kikinda, Savezna uprava carina Beograd

Glavni projekat adaptacije objekta GP Kaluđerovo, "GP Karluđerovo, Savezna uprava carina Beograd

-Javni magacin (C) i magacin stručne službe (D) i objekat (F) kompleksa "Imos" za potrebe RCT, Šid, DD "Imos" Šid

-Objekat savezne uprave carina na G.P. "Batrovci", Savezna uprava carina, Bgd

Robnocarinski terminal Carinarnice Užice