Menadžment

     "Šidprojekt" D.O.O  vodi tim inženjera sa višegodišnjim iskustvom u projektovanju i inženjeringu.

Direktor Davor Žderić, diplomirani građevinski inženjer

direktor Davor Žderić šidprojekt

 

Mr Josip Logarušić, diplomirani građevinski inženjer
   -Vodeći projektant za niskogradnju

 

 Odgovorni projekatant sa preko 35 godina iskustva  u projektovanju svih oblasti u niskogradnji.

Sanja Spasojević, diplomirani inženjer arhitekture

   -Vodeći projektant za visokogradnju


 Odgovorni projektant arhitektonskih projekata uređena slobodnih prostora, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i odgovorni izvođač visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata i odgovorni inženjer za energetsku efikasnost.
Iskustvo u projektovanju i vršenju nadzora raznih javnih, stambenih industrijskih, putnih i sakralnih objekata i uređenje slobodnih površina sa više od 20 godina iskustva.

Predrag Mišković, diplomirani inžinjer mašinstva

   -Vodeći projektant za instalacije


Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike, transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada.
Iskustva u projektovanju različitih komercijalnih, industrijskih, stambenih i infrastrukturnih objekata sa više od 20 godina iskustva.Politika integrisanog sistema menadžmenta

   Društvo za projektovanje i inženjering »ŠIDPROJEKT« DOO je uspostavilo integrisani sistem menadžmenta čija je politika zasnovana na težnji da se kvalitet usluga koje pruža, izjednači sa kvalitetom usluga vodećih preduzeća iz oblasti projektovanja i inženjeringa i da svi procesi u »ŠIDPROJEKT« DOO budu usklađeni sa principima zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu. Za ostvarenje ovih ciljeva, potrebno je da svi zaposleni uzmu učešća u zajedničkim nastojanjima i zalaganjima za stalnim unapređenjem u procesu pružanja usluga. U »ŠIDPROJEKT« DOO verujemo da je ovo pravi put ka ostvarenju naše želje i obezbeđenju konstantnog rasta i razvoja.

   Poslovni uspeh »ŠIDPROJEKT« DOO leži u odgovornosti prema svim zainteresovanim stranama. Na prvom mestu, odgovorni smo prema svojim zaposlenima, koji u svakom trenutku moraju da osećaju sigurnost u svom radu. Nastojimo da nadokanada za rad bude pravična i adekvatna, uslovi rada optimalni, kao i da postoje mogućnosti za usavršavanjem i napredovanjem svih zaposlenih. Odgovorni smo prema članovima »ŠIDPROJEKT« DOO, koji očekuju pozitivne rezultate poslovanja. Odgovorni smo prema investitorima i korisnicima naših usluga koji očekuju konstantno unapređenje kvaliteta, zbog čega smo sa njima u stalnoj komunikaciji. Odgovorni smo i prema društvenoj zajednici u kojoj poslujemo. To nam omogućava da blagovremeno identifikujemo njihove potrebe i očekivanja, prepoznamo uzroke potencijalnog nezadovoljstva i eliminišemo ih. Negujemo dobre poslovne običaje i menadžersku praksu uz poštovanje svih propisa koji se tiču našeg poslovanja.

Ciljevi politike integrisanog sistema menadžmenta našeg društva su:

- Ispunjenje zaheva korisnika, uz poštovanje zakonskih i drugih pravnih propisa posebno vezanih za zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu;
- Uspostavljanje, održavanje i unapređenje integrisanog sistema menadžmenta u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 9001:2008, SRPS ISO 14001:2005 i SRPS OHSAS 18001:2008;
- Povišenje efektivnosti i efikasnosti u svim procesima rada;
- Osposobljavanje, obrazovanje i motivacija zaposlenih za kvalitet u svim oblastima poslovanja, značajnih za društvo;
- Očuvanje i pospešivanje ugleda društva, kroz jačanje njegove tržišne pozicije;
- Pružanje usluga u skladu sa zahtevima definisanim u standardima, propisima i zakonima za projektantske organizacije;
- Saradnja sa naučno-istraživačkim i projektantskim organizacijama, institutima i fakultetima u zemlji i inostranstvu na izradi projekata;
- Razvijanje partnerskih odnosa sa dobavljačima i podizvršiocima;
- Posvećenost prevenciji i stalnom smanjenju zagađenja životne sredine i posvećenost zaštiti zdravlja i bezbednosti na radu i
- Preduzimanje svih mera u cilju smanjenja nivoa rizika sa aspekta zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, uz praćenje i analizu postignutih učinaka.

   Primena ove politike je obavezujuća za sve zaposlene, čime se obezbeđuje da »ŠIDPROJEKT« DOO neprekidno, na blagovremen i cenovno pristupačan način, ispunjava zahteve i očekivanja korisnika vezana za kvalitet naših usluga. Sve faze svog rada, od projekovanja, preko izgradnje i eksploatacije, do održavanja i izlaska iz upotrebe projektovanih objekata, obavljamo obezbeđujući potpunu zaštitu životne sredine i zaštitu zdravlja i bezbednosti na radu.
Politika integrisanog sistema menadžmenta i ciljevi koji iz nje proističu, preispitivaće se radi konstantnog usaglašavanja sa procesima rada, zakonskom regulativom i drugim propisima, najmanje jednom godišnje.


Direktor