Naš tim

     "Šidprojekt" D.O.O ima ukupno 50 zaposlenih radnika, od čega 34 diplomiranih inženjera, 2 inžinjera i 14 saradnika.

     U "Šidprojektu" D.O.O zaposleno je 12 radnika u sektoru visokogradnje, od kojih 6 arhitekata, 3 statičara i 3 građevinska tehničara. Odgovornih projektanata je devet, pet odgovorih projektanata arhitekture i četiri odgovorna građevinska inženjera. Svi projektanti koriste kompjuterske programe za realizaciju svojih projektantskih ideja, projekata i skica.

     U sektoru niskogradnje su 15 zaposlenih, od kojih su 7 odgovorna projektanta - diplomirani inženjeri građevine, 4 odgovorna projektanata - diplomirani inženjeri saobraćaja, 2 projektant - diplomirani inženjeri građevine, i 2 građevinska tehničara.

Sektor za instalacije u svom sastavu ima tri odeljenja i to:

-odeljenje za hidrotehničke instalacije,

-odeljenje za električne instalacije i

-odeljenje za mašinske instalacije.

     Ukupan broj zaposlenih u ovom sektoru je 13, od toga 10 diplomiranih inženjera, 1 inženjer i 2 tehničara.

     Delatnost sektora za projektovanje puteva odvijaju se u prostorijama "Šidprojekt" D.O.O u Šidu i 3 ekspoziture u Rumi, Novom Sadu I Nišu.

   Posebna pažnja se obraća i na same radnike "Šidprojekta" . Ceo prostor tj kancelarije su renovirane i opremljene modernim kancelarijskim nameštajem sa kompletnom kompjuterskom opremom, baziranom na modernom hardveru koji se stalno inovira. Šidprojekt poseduje ukupno pet automobila, tri nova automobila od kojih je jedan visoke kategorije u svojoj klasi. Stalna usavršavanja radnika, posete seminara, predavanja i sajmova (Italija, aprilski sajam u Parizu, Prag, Budimpešta) utiču na kreativnost i napredovanje u svojim poslovima.

Naš tim-slike