Infrastrukturni objekti

 • Raskrsnica Rumenačkog puta (R 102) i Bulevara Evrope

  • Lokacija:
 • Most u Višnjićevu

  • Lokacija: Višnjićevo, Šid
 • Rskrsnica u Staroj Pazovi

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Čelično-betonski most u Moroviću

  • Lokacija: Morović, Šid
 • Kružna raskrsnica Carska palata

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Glavni projekat vodovoda, baštenske hidrantske mreže i kanalizacije na lokaciji PFC 10 u bloku 61 u Novom Beogradu

  • Lokacija: Novi Beograd
 • Idejni i Glavni projekat vodovoda i kanalizacije Blok 67a, Novi Beograd

  • Lokacija: Novi Beograd
 • Glavni projekat adaptacije vodovodne mreže u ul. Todora Dukina (od ul. vojvode Prijezde do Banjalučke) i Banjalučkoj (od Todora Dukina doTetovske) u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • Izmene i dopune Glavnog projekta magistralnog cevovoda Batrovci-Šid

  • Lokacija: Batrovci - Šid
 • Idejni i Glavni projekat izmeštanja magistralnog vodovoda na Sentandrejskom putu (M-22/1) zbog izgradnje II kolovozne trake od ul. Primorske do Zmajevačkog puta u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije u ul. Miše Uboje od ul. Nikole Tesle do ul. Vladimira Nazora u Rumi

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u ul. Slobodana Bajića, u ul. Trg 1.maja u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat vodovoda na Subotičkom bulevaru od Futoške ul. do ul. Kornelija Stankovića, u ul. Ohridska, u ul. Školskoj, u ul. Kolo srpskih sestara, u ul. Marka Miljanova (od ul. Đ. Rajkovića do ul. Filipa Višnjića), u Tolstojevoj ul. (od Puškinove do Hopovske ul.) u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda u ul. Braće Krkljuš u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije za opremanje lokaliteta u ul. Polgar Andraša br.6 u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat vodovoda i kanalizacije Somborskog bulevara sa kružnom raskrsnicom u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat sanacije i adaptacije vodovoda u ul. Kulina Bana na Zvezdari, Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže kompleksa tehničke škole “Kolubara” u Lazarevcu

  • Lokacija: Lazarevac
 • Glavni projekat vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije za ul. Tamnavska u Obrenovcu

  • Lokacija: Obrenovac
 • Glavni projekat vodovoda u delu ul. Stanka Paunovića Veljka i Filipa Kljajića u Rumi

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat vodovoda u delu ul. Put za Smrdan (Ž6) i delu ul. Miroslava Krleže i Servisnoj saobraćajnici u Mirijevu

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje vodovoda u Sremskoj ul. u Rumi (od raskrsnice ul. Vinogradarske do ul. Vuka Karadžića)

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat kompleksa RCT Kruševac i RCT Kraljevo- spoljna hidrantska mreža, atmosferska i fekalna kanalizacija

  • Lokacija: Kruševac i Kraljevo
 • Glavni projekat spoljašnjih I unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za granične prelaze Trbušnica, Mehov Krš, Jabuka, Sremska Rača, Bačka Palanka, Bajina Bašta, Bogojevo, Badovinci…

  • Lokacija: Trbušnica, Mehov Krš, Jabuka, Sremska Rača, Bačka Palanka, Bajina Bašta, Bogojevo, Badovinci…
 • Generalni projekat atmosferske kanalizacije naselja Šid

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije naselja Šid, slivno područje 2 I slivno područje 3

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije i prevezivanja melioracionih kanala za saobraćajnicu „Sremska Gazela“-II deonica, od puta R267 (Boljevci-Progar) do puta R153A (Bečmen-Petrovčić)-Prevezivanje melioracionih kanala

  • Lokacija: od Boljevci - Progar do Bečmen - Petrovčić
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije u Industrijskoj zoni u Požarevcu

  • Lokacija: Požarevac
 • Glavni projekat atmosferske odvodnje državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 225, deonica Beranovac-Goč, od km 0+030.00 do km 4+358.31

  • Lokacija: Beranovac - Goč
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije rekonstrukcije i dogradnje dela državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 106 od km 74+847,40 do km 77+052,50 u Staroj Pazovi

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Glavna u Novim Karlovcima, deonica od km 0+026.96 do km 0+539,18

  • Lokacija: Novi Karlovci
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Branka Radičevića u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije na lokaciji radne zone “Rumska petlja” I faza, u Sremskoj ulici u Rumi

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Jovana Jovanovića Zmaja u Sremskim Karlovcima

  • Lokacija: Sremski Karlovci
 • Glavni projekat pojačanog održavanja raskrsnice državnog puta prvog reda broj 21 i državnog puta drugog reda broj 103 na obilaznom putu oko Rume –atmosferska kanalizacija

  • Lokacija: Ruma
 • Projekat atm. kanalizacije i izmeštanja vodovoda u okviru pojačanog održavanja raskrsnice državnog puta reda M22.1 i ulica Milana Rakića, Filipa Višnjića i Đorđa Vojinovića u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • atmosferska kanalizacija u okviru Idejnog i Glavnog projekta za autoput E-75, Novi Sad, Beograd, Niš, deonica Batajnica-Dobanovci, lot A1, petlja Batajnica, od km: 184738.24-188+680.00

  • Lokacija: Autoput E-75
 • Izmeštanje kanalizacionog potisa u okviru Idejnog i Glavnog projekta za autoput E-75, Novi Sad, Beograd, Niš, deonica Batajnica-Dobanovci, lot A1, petlja Batajnica, od km: 184738.24-188+680.00

  • Lokacija: Autoput E-75
 • Idejni i Glavni projekat fekalne kanalizacione mreže u delu naselja Batajnica

  • Lokacija: Batajnica
 • Glavni projekat kanalizacije upotrebljenih voda u koridoru puta R-106 Stara Pazova-Stari Banovci u Staroj Pazovi

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda u Staroj Pazovi- KI,KII,KIII I KIV

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacije u ul. Teodora Mandića, u Čika Stevinoj ulici, u ul. Marka Miljanova u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat kanalizacije podsliva Baje Pivljanina, u ul. Lava Tolstoja u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat kanalizacije u Moroviću

  • Lokacija: Morović
 • Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda u ul. Veljka Paunovića u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda naselja Hrtkovci

  • Lokacija: Hrtkovci
 • Glavni projekat sekundarne kanalizacije na Somborskom bulevaru u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
 • Idejni projekat kanalizacije za upotrebljene vode u naselju Krtinska i naselju Urovci u k.o. Obrenovac

  • Lokacija: Obrenovac
 • Idejni projekat vodosnabdevanja naselja Donji Tovarnik opština Pećinci

  • Lokacija: Pećinci
 • Idejni projekat atmosferske kanalizacije rekonstrukcije i dogradnje dela državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 106 od km 74+847,40 do km 77+052,5 u Staroj Pazovi

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Idejni projekat vodovoda i atmosferske kanalizacije rekonstrukcije ul. Kumanovske, dela ul. Sinđelićeve I dela Trga Save Kovačevića u Vršcu

  • Lokacija: Vršac
 • Idejno rešenje atmosferskog kolektora Ø1000mm od fabrike “14.oktobar” do uliva u Košijski potok u Kruševcu

  • Lokacija: Kruševac
 • Idejni projekat kanalizacije naselja Erdevik

  • Lokacija: Erdevik
 • Glavni projekat sanacije “Jelisavetin kanal” sliv c.s. “Vrtić” u Sremu

  • Lokacija: Srem
 • Glavni projekat sanacije dela nasipa Velikog Bačkog kanala u Kuli

  • Lokacija: Kula
 • Izvođački projekat dela atmosferskog kolektora Ø1000mm kroz parcel RCT Kruševac

  • Lokacija: Kruševac
 • Grejanje sa kotlarnicom „Trgovačko-poslovnog centra“ u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Kotlarnica galerija „Sava Šumanović“ u Šidu

  • Lokacija:
 • Kotlarnica Bloka upravnih objekata u Šidu

  • Lokacija:
 • Kotlarnica sa spoljnim i unutrašnjim instalacijama grejanja carinskog terminala „IMOS“ u Šidu

  • Lokacija:
 • Kotlatrnica u objektu Doma kulture u Surčinu

  • Lokacija:
 • Gasne kotlarnice sa unutrašnjim instalacijama grejanja za stambene i stambeno-poslovne objekte u Bloku 43 i Bloku 45 u Inđiji

  • Lokacija:
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija objekata naplate putarine na Autoputu E-70, deonica Šid-Šimanovci

  • Lokacija:
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija Upravnog objekta centra za reciklažu u Železniku

  • Lokacija:
 • Klimatizacija Sistem sale „Bulevar umentnosti“ u Beogradu

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija klimatizacije Sistem sale ERC-a Uprave carina u Beogradu

  • Lokacija:
 • Klimatizacija poslovnih prostorija „Šidprojekt“-a u Šidu

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija i dogradnja objekta benzinske stanice Šid u Šidu

  • Lokacija:
 • Vrelovodna mreža i priključci za objekte u bloku ulica Krilova, Miše Dimitrijevića i Tolstojeva u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija vrelovodne mreže u ul.Pariske komune od ulice Omladinskog pokreta do ulice Rumenačke u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija vrelovodne mreže priključaka u bloku Balzakove ulice do ulice 1300 kaplara u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Veliki broj vrelovodnih priključaka objekata na teritoriji Novog Sada

  • Lokacija:
 • Grejanje i klimatizacija graničnih prelaza „Sremska Rača“, „Badovinci“, „Trbušnica“, „Jabuka“ i „Mehov Krš“

  • Lokacija:
 • Grejanje, klimatizacija i ventilacija sa spoljnim razvodom Robno-carinskih terminala „Šabac“, „Kruševac“, „Užice“ i „Kraljevo“

  • Lokacija:
 • Distributivni gasovod za priključenje Sabirne kapele - mrtvačnice na Bežanijskom groblju u Beogradu

  • Lokacija:
 • Dovodni gasovod srednjeg pritiska za lokalitet „Južno od Kaćke petlje“ u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Distributivna gasna mreža Industrijske zone u Bačkom Petrovcu u zoni saobraćajnica S1 do S6

  • Lokacija:
 • Električni putnički lift RCT „Šabac“ i „Kruševac“

  • Lokacija:
 • Električni putnički lift Stambeno-poslovnih objekata u ul.Kneza Miloša 60-62 i 64 u Šidu

  • Lokacija:
 • Stabilni sistem za gašenje požara za potkrovlje objekta Poreske uprave – Filijale Kikinda u Kikindi

  • Lokacija:
 • Granični prelaz „Horgoš“

  • Lokacija:
 • Adaptacija naplatnih stanica na autoputu E-70, deonica Šid-Šimanovci

  • Lokacija:
 • Projekti toplifikacionog sistema grada Požarevca – Investitor JP „Toplifikacija“ Požarevac

  • Lokacija:
 • Deponije smeća u Sremskoj Mitrovici i Vršcu

  • Lokacija:
 • Projekti rekonstrukcija ulica sa pratećom infrastrukturom u Novom Sadu – Investitor Zavod za izgradnju grada Novi Sad

  • Lokacija:
 • Projekti rekonstrukcija ulica sa pratećom infrastrukturom u Beogradu – Investitor Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda

  • Lokacija:
 • Fabrika čarapa „Falke“ u Leskovcu – Investitor „Falke“ d.o.o. Beograd

  • Lokacija:
 • Projekat objedinjene saobraćajne signalizacije autoputa E – 70, deonica

  • Lokacija:
 • Projekat objedinjene saobraćajne signalizacije autoputa E – 75, deonica:

  • Lokacija:
 • Obilazni put oko Šida

  • Lokacija:
 • Glavni projekat obnove asfaltnog zastora na magistralnom putu M- 18/1 (Ilok-Šid)

  • Lokacija:
 • Put R-128 Jamena-Račinovci

  • Lokacija:
 • Put R-106 Principovac - Ljuba - Erdevik (pojač. održavanje)

  • Lokacija:
 • Obnova asfaltnog zastora na putu M 18, deonica Erdevik-Kuzmin od km 0+000 do km 9+330

  • Lokacija:
 • Obnova asfaltnog zastora na putu R-103

  • Lokacija:
 • Obnova asfaltnog zastora na putu R-103/1

  • Lokacija:
 • Glavni projekat obnove regionalnog puta R-103 kroz Laćarak od km 36+320 do km 40+320

  • Lokacija:
 • Glavni projekat rekonstrukcije puta R-106 Bingula -Čalma od km 14+597 do km 16+987

  • Lokacija:
 • Glavni projekat proširenja kolovoza sa trotoarom u ul. Vojvode Putnika u Veterniku

  • Lokacija:
 • Parterno uređenje ulice Karađorđeve u Šidu

  • Lokacija:
 • Parterno uređenje trga u centru Rume

  • Lokacija:
 • Glavni projekat za R-128, deonica od granice SRJ do Jamene, L = 1,5 km

  • Lokacija:
 • Glavni projekat R-153a, deonica od Surčina do puta R-267, L = 10 km

  • Lokacija:
 • Obilazni put oko Bačinaca na putu R-103

  • Lokacija:
 • Glavni projekat rehabilitacije kolovoza magistralnog puta M-24.1 deonica Čenta- Besni Fok

  • Lokacija:
 • Glavni projekat ojačanja - obnove kolovoza na regionalnom putu R-106, deonica: Ruma-Žarkovac

  • Lokacija:
 • Glavni projekat ojačanja - obnove kolovoza na regionalnom putu R-109, deonica: Putinci - Ljukovo

  • Lokacija:
 • Glavni projekat ojačanja-nadogradnje regionalnog puta R-103, Tovarnik - Kukujevci, L = 17,259 km

  • Lokacija:
 • Rehabilitacija -dogradnja puta magistralnog puta M-18, deonica: Kuzmin-Sremska Rača

  • Lokacija:
 • Saobraćajnica za teretni kamionski saobraćaj na ulazu u zemlju na GP Kelebija

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija kolovoza i trotoara u ul. B. Radičevića u Inđiji

  • Lokacija:
 • Ulica Kosančić Ivana u Novom Sadu (kolovoz, parking i trotoari)

  • Lokacija:
 • Glavni projekat raskrsnice ukrštanja lokalnog puta Stari Banovci - Vojka sa magistralnim putem M-22/1

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija kolovoza u Mileševskoj ulici u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Dogradnja saobraćajnica na ČNS Stara Pazova

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija Šumadijske ulice od Visarionove do ul. Marka Miljanova u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Idejni projekat izgradnje veze puta R-103 i puta -121 oko Pećinaca

  • Lokacija:
 • Idejno rešenje stanie za snabdevanje motornih vozila gorivom na auto putu E-70 km 472+000 - jug

  • Lokacija:
 • Izgradnja glavnog projekta saobraćajnih površina ulice Danila Kiša u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Glavni projekat gradske saobraćajnice magistralnog puta M-22/1 kroz grad Inđiju, od km 161+403.00 do km 163+103.00

  • Lokacija:
 • Priključna saobraćajnica na magistralni put M3 i saobraćajne površine distributivnog centra za tečni naftni gas

  • Lokacija:
 • Glavni projekat dogradnje i proširenja regionalnog puta R - 109

  • Lokacija:
 • Glavni projekat saobraćajnog priključka na put R 121; deonica Pećinci - Subotište

  • Lokacija:
 • Idejni projekat saobraćajnica u industrijskoj zoni u Bačkom Petrovcu - I faza

  • Lokacija:
 • Glavni projekat kružne raskrsnice na ukrštanju regionalnog puta R-121 i obilaznice oko Pećinaca

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje kolovoza raskrsnice "Pinki" km 73+957,38 na putu R-106

  • Lokacija:
 • Projekat saobraćajno tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova na pojačanom održavanju kolovoza raskrsnice "Pinki" na putu R-106 u Staroj Pazovi, km 73+957,38

  • Lokacija:
 • Glavni projekat saobraćajnog priključka na državni put prvog reda br. 22.1; deonica: 2107

  • Lokacija:
 • Projekat saobraćajno tehničke regulacije saobraćaja za vreme izvođenja radova na popravci nadputnjaka na državnom putu II reda (autoput E-70 km 525+907) prelaz Ruma-Šabac

  • Lokacija:
 • Saobraćajne površine u ulici Cvećarskoj u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Saobraćajne površine u ulici Panonskoj u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Idejni i glavni projekat saobraćajnog priključka kompleksa jednosmerne benzinske stanice na državni put drugog reda broj 103, deonica broj 2156; granica Hrvatske - Šid, na km 3+801,54

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kolovoza državnog puta prvog reda M-22.1 u zoni raskrsnice ulica Kralja Petra I, Branka Radičevića i Sonje Marinković u Inđiji na k.p. 3630

  • Lokacija:
 • Glavni projekat saobraćajnih površina i uređenja slobodnih i zelenih površina sa pripadajućom infrastrukturom na lokaciji PFC 10 u bloku 61 u Novom Beogradu

  • Lokacija:
 • Glavni projekat saobraćajnog priključka "Katago construction" na državni put drugog reda R-103

  • Lokacija:
 • Glavni projekat saobraćajnih površina ulice Nova VI na regionalnom putu R-103 kod km 60+986.59

  • Lokacija:
 • Glavni projekat poboljšanja regionalnog puta R-244 Raljin - Zvonce

  • Lokacija:
 • Pojačano održavanje kolovoza državnog puta drugog reda broj 109, deonica Inđija - Slankamen 27+500 do 28+900 sa sanacijom klizišta

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kružne raskrsnice na km 77+140,25 na regionalnom putu R-106

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja kružne raskrsnice na državnom putu R-106 na km 74+999,79 K.O. Stara Pazova

  • Lokacija:
 • Glavni projekat pojačanog održavanja raskrsnice Bulevara Evrope i Rumeničkog puta (R-102), u Novom Sadu

  • Lokacija:
 • Poboljšanje regionalnog puta R-225, deonica Beranovac-Goč

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija druge faze pojačanog održavanja kolovoza M-3 GP Bogojevo

  • Lokacija:
 • Glavni projekat uređenja platoa za odlaganje vozila uz postojeći kompleks Carinarnice Užice na kat. parceli 9864/2

  • Lokacija:
 • Glavni projekat priključka u Subotici na M-22/1 (na drž. Putu drugog reda broj 102 po novoj kategorizaciji ) kod km 26+050

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija pojačanog održavanja raskrsnica državnog puta prvog reda broj Ib-13

  • Lokacija:
 • Tehnička dokumentacija za pojačano održavanje deonice državnog puta drugog reda broj 124 kroz Inđiju u ul. Zanatlijska i Dunavska

  • Lokacija:
 • Generalni projekat sa studijom opravdanosti za lokalni put Balta-Berilovac-Ćušica-Jabučko Ravnište na Staroj Planini

  • Lokacija:
 • Dvosmerni saobraćajni priključak sa katastarske parcele broj 2085 K.O. Putinci, na državni put II reda broj 124, Putinci - Inđija, koji se se nalazi na katastarskoj parceli broj 2492/1 K.O. Putinci kod km 0+223,00 sa leve strane u pravcu rasta stacionaže

  • Lokacija:
Učitaj još