Kompleksi

 • Kompleks čeone naplatne stanice na autoputu E-75, KO Vrčin, opština Grocka

  • Lokacija: Beograd
 • Poslovni kompleks u Krasnodaru

  • Lokacija: Rusija
 • Sadržaji kompleksa robnocarinskog terminala carinske ispostave Kruševac, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

  • Lokacija: Kruševac
 • Sadržaja kompleksa robnocarinskog terminala Carinarnice Užice, Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

  • Lokacija: Užice
 • Hotelski kompleks u Kazanju

  • Lokacija: Rusija
 • Kompleks robnocarinskog terminala Carinarnice Šabac, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: Šabac
 • Sadržaji za GP "Mehov Krš" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: Špiljani
 • Čeona naplatna stanica Subotica na autoputu A1(E-75), KO Bikovo

  • Lokacija: Subotica
 • Objekat nacionalne veletržnice- I faza izgradnje '' Veletržnica - Beograd''

  • Lokacija: Beograd
 • Punkt zimske službe za održavanje državnog puta I reda

  • Lokacija: Ruma
 • Sadržaji za GP Sremska Rača Glavni projekat GP Sremska Rača Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP Sremska Rača
 • Sadržaji za GP "Trbušnica" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Trbušnica"
 • Sadržaja GP "Kotroman" Republika Srbija, Ministarstvo finansija Uprava carina

  • Lokacija: GP "Kotroman"
 • Prihvatilište za pse na Mirijevu

  • Lokacija: Beograd
 • Agromelioracija na potezu ''RIT'', KO Kukujevci, ZZ ''Ratar'' Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci
 • Objekti naplatne kabine i termomašinskih instalacija upravnog objekta na naplatnoj stanici Beška na autoputu E-75, Beška "JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Beška - Autoput E-75
 • Objekat naplatne kabine, osvetljenja nadstrešnice i termomašinskih instalacija upravnog objekta na naplatnoj stanici Kovilj na autoputu E-75, Kovilj "JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Kovilj - Autoput E-75
 • Nadstrešnica na BNS Inđija, "Republička Direkcija za puteve, Beograd

  • Lokacija: Inđija
 • Sadržaji kompleksa "Kovanluk" Carinarnice u Kraljevu, Republika Srbija Ministarstvo finansija Uprava carina

  • Lokacija: Kraljevo
 • Sadržaji za GP "Badovinci" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Badovinci"
 • Sadržaji za GP "GP Bajina Bašta" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Bajina Bašta"
 • Sadržaji za GP "Gostun" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: KP "Gostun"
 • Sadržaji za GP "Jabuka" Glavni projekat, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: KP "Jabuka"
  • Lokacija:
 • Glavni projekat adaptacije graničnog prelaza "Kaluđerovo", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Kaluđerovo"
 • Glavni projekat adaptacije objekta carinske ispostave Železnička stanica Šid, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat adaptacije instalacije grejanja objekta GP Đala, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP Đala
 • Adaptacija objekta na GP "Kotroman", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Kotroman"
 • Tehnička dokumentacija za adaptaciju GP "Horgoš", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Horgoš"
 • Sadržaji za GP "Bačka Palanka", Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: GP "Bačka Palanka"
 • Sadržaji kompleksa robno carinskog terminala carinarnice Sombor, RS Ministarstvo finansija Uprava Carina

  • Lokacija: Sombor
 • Sadržaji za GP Šid, Ministarstvo finansija Uprava Carina

  • Lokacija: GP Šid
 • Adaptacija objekta na graničnom prelazu "Gradina" Dimitrovgrad, Uprava carina, Beograd

  • Lokacija: GP "Gradina"
  • Lokacija:
  • Lokacija:
 • Javni magacin (C) i magacin stručne službe (D) i objekat (F) kompleksa "Imos" za potrebe RCT, Šid, DD "Imos" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat savezne uprave carina na G.P. "Batrovci", Savezna uprava carina, Bgd

  • Lokacija: GP "Batrovci"
 • Objekati naplatnog sistema priključne naplatne stanice Novi Sad ("Jug" ulaz" Jug "Sever" ulaz i "Sever" izlaz), na autoputu E-75, Novi Sad Autoput E-75 "JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Novi Sad - Autoput E-75
 • Naplatne kabine, osvetljenja nastrešnice i termomašinskih instalacija upravnog objekta na naplatnoj stanici Inđija na autoputu E-75, Inđija "JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Inđija - Autoput E-75
 • Objekti naplatne kabine, osvetljenja nadstrešnice i termomašinskih instalacija upravnog objekta na naplatnoj stanici Maradik na autoputu E-75 Maradik JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Maradik - Autoput E-75
 • Objekat solane sa perionicom u kompleksu baze za održavanje deonice autoputa E-75 u Kovilju Kovilj, "JP "Putevi Srbije"

  • Lokacija: Kovilj - Autoput E-75
 • Objekti u kompleksu BS "Agros" u Šidu, TGPR "AGROS" Adaševci

  • Lokacija: Adaševci
 • Nadstrešnica na BNS Novi Sad-BNS Novi Karlovci "Republička Direkcija za puteve, Beograd

  • Lokacija: Novi Sad - Novi Karlovci
 • Nadstrešnica sa benzinskom pumpom Šid, Eurotrans, Šid

  • Lokacija: Šid
 • "Sirig"i "Zmajevo", Direkcija za puteve Srbije

  • Lokacija: Sirig - Zmajevo
 • Stanica za snabdevanje motornih vozila gorivom Berkasovo

  • Lokacija: Berkasovo
 • Izrada izmene i dopune glavnog projekta rekonstrukcije i dogradnje BS ŠID, "Naftna induѕtrija Srbije" A.D

  • Lokacija: Šid
  • Lokacija:
  • Lokacija:
Učitaj još