Objekti visokogradnje

 • Zavod za hitnu medicinsku pomoć

  • Lokacija: Novi Sad
 • Rekonstrukcija Narodnog muzeja

  • Lokacija: Pančevo
 • Rekonstrukcija Galerije slika ''Sava Šumanović''

  • Lokacija: Šid
 • Objekta za odmor, blok 21, zona 21C

  • Lokacija: Kopaonik
 • Crkva Svetog kneza Lazar

  • Lokacija: Šid
 • Rekonstrukcija crkve Svete Terezije Avilske

  • Lokacija: Subotica
 • I faza izgradnje pijace-Veletržnice, objekat hale

  • Lokacija: Beograd
 • Projekat dekorativnog osvetljenja elektrotehničke škole '' Mihajlo Pupin''

  • Lokacija: Novi Sad
 • Projekat dekorativnog osvetljenja kapetan Mišinog zdanja

  • Lokacija: Beograd
 • Poslovno stambeni objekat

  • Lokacija: Šid
 • Stambeno poslovni objekat u ulici Jug Bogdanova 6, blok 43

  • Lokacija: Inđija
 • Stambeni objekat

  • Lokacija: Inđija
 • Ugostiteljski objekat

  • Lokacija: Stara Planina
 • Objekat - Lugarnica, vrelo (Vizitorski centar "Stara planina") Stara Planina, Opština Pirot, JP "Srbijašume" Beograd

  • Lokacija: Stara Planina
 • Kapela Novo groblje ''Barunovac''

  • Lokacija: Ruma
 • Stambeno poslovni objekat u bloku 43 Inđija, AD "Graditelj" Inđija

  • Lokacija: Inđija
 • Objekat Opštine

  • Lokacija: Šid
 • Jednoporodična kuća

  • Lokacija: Šid
 • Jednoporodična kuća

  • Lokacija: Šid
 • Benzinska stanica i motel

  • Lokacija: Šid
 • Idejni i glavni projekat krovnog svetlarnika, uređenja drugog sprata sa izgradnjom lifta u zgradi Skupštine AP Vojvodine, Novi Sad Republika Srbija Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat za četiri portirnice unutar zgrade Skupštine APV Novi Sad, Republika Srbija Uprava za zajedničke poslove pokrajinskih organa Novi Sad

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat objekta C2-depo slika u galeriji "Sava Šumanović" u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Projektna dokumentacija za sanaciju objekata A, C1 i veznog hodnika i parternog uređenja sa infrastrukturom u kompleksu Galerije slika "Sava Šumanović"

  • Lokacija: Šid
 • Nadogradnja krovne konstrukcije za objekat C-1, kompleks "Sava Šumanović" Šid

  • Lokacija: Šid
  • Lokacija:
 • Projekat rekonstrukcije Upravne zgrade Kontrole letenja Srbije u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • Stambeno poslovni objekat, ul. Masarikova Šid, Šidprojekt i ostali

  • Lokacija: Šid
 • Stambeni objekat C3 - sever, Šid, naselje Istok GP "Graditelj" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat rekonstrukcije i nadogradnje sprata, Aneks Glavnog objekta Poreske uprave u Šapcu

  • Lokacija: Šabac
 • Tržni centar "Šid", "Šidprojekt" DOO

  • Lokacija: Šid
 • Nadogradnja objekta ERC-a Uprave carina Novi Beograd, Republika Srbija- Ministarstvo finansija Uprava Carina Beograd

  • Lokacija: Novi Beograd
 • Prodajno poslovni objekat stanice za snabdenavanje motornih vozila gorivom, "Poljoplod" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Idejni projekat Vizitorskog centra "Odvraćenica" na Goliji, Novi Pazar, JP "Srbija Šume"

  • Lokacija: Golija
 • Objekat za turističko stacionarne usluge, sa komercijalno - turističkom namenom Naconalni park Kopaonik, opština Raška,"EUROCOOP" d.o.o. Beograd

  • Lokacija: Kopaonik
 • Objekat Baćije prijemno informat. pulta, Park prirode Golija Opština Novi Pazar, JP "Srbija Šume" Beograd

  • Lokacija: Golija
 • Objekat Baćije za skladištenje otpada, Park prirode Golija Opština Novi Pazar, JP "Srbija Šume" Beograd

  • Lokacija: Golija
 • Objekat "Baćije" za izložbene eksponate, Park prirode Golija Opština Novi Pazar, JP "Srbija Šume" Beograd

  • Lokacija: Golija
 • Objekat bungalova Park prirode Golija Opština Novi Pazar, JP "Srbija Šume" Beograd

  • Lokacija: Golija
 • Projekat hotelsko poslovnog kompleksa bloka 20 u Rajićevoj ulici u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • Motel "Laki" Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Silos sa usipnim košem iznad drugog industrijskog koloseka u kompleksu "Viktoria oil" AD u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat 4 objekta druge faze farme goveda, Kukujevci, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Trenažni silos u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat "B1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat "C1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat "D1" II faza farme goveda, Ekonomija u Kukujevcima, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Magacin za žitarice, Šid, "Albatros MM" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat aneksa objekta za smeštaj poljoprivredne mehanizacije Šid, Eurotrans, Šid

  • Lokacija: Šid
 • Dogradnje mlina za brašno, Šid, Albatros MM, Šid

  • Lokacija: Šid
 • Dogradnja i adaptacija stare klanice, Šid, DP Industrija mesa Srem Šid

  • Lokacija: Šid
 • Adaptacija objekta za tov junadi - Objekat "A" Kukujevci, ZZ "Ratar"

  • Lokacija: Kukujevci, Šid
 • Adaptacija objekta za tov junadi - Objekat "B" Kukujevci, ZZ "Ratar"

  • Lokacija: Kukujevci, Šid
 • Hangar za smeštaj slame i kabaste hrane, ZZ "Ratar" Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci, Šid
 • Perionica poljoprivredne mehanizacije ZZ "Ratar" Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci, Šid
 • Adaptacija staje za tov junadi sa proširenjem Šid, "Zaravan", PiP "Stočar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Dogradnja objekta "C" za tov junadi ZZ "Ratar" Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci, Šid
 • Depo za stoku Adaševci, Zem. zadruga "Adaševci"

  • Lokacija: Adaševci, Šid
 • Proizvodna hala, Šid, Minigraf produkt

  • Lokacija: Šid
 • Objekat za tov junadi Kukujevci, ZZ "Ratar" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Rekonstrukcija starog mlina u Erdeviku Erdevik "Mlintest" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadogradnja pogonskog odeljenja "Imlek-mlekosrem" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat za sabiranje i sekciju životinjskih leševa, Ilinci, IM "Srem" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Mlin - YU promet, Šid

  • Lokacija: Šid
 • Rekonstrukcija proizvodnog objekta mlekare u šidu, "Imlek-mlekosrem" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Karantin na farmi za tov junadi u Ilincima, IM "Srem" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Kolska vaga sa nadstrešnicom i pr. saobraćajnicom u fabrici "Victoria oil" Šid "

  • Lokacija: Šid
 • Skladište boca za tehničke gasove, Šid, "VICTORIA OIL"AD

  • Lokacija: Šid
 • Rekonstrukcija dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta Doma mladih u Šidu - Muzička škola, Šid Kulturno obrazovni centar Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat pastoralnog centra u Šidu, Župni ured presvetog srca Isusova u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Sanacija objekta Gimnazije "Sava Šumanović", Šid, Gimnazija "Sava Šumanović"

  • Lokacija: Šid
 • Dogradnja i nadogradnja postojećeg objekta Omladinskog doma Šid Kulturno obrazovni centar Šid

  • Lokacija: Šid
 • Idejni i glavni projekat za izgradnju fiskulturne sale, 8 kabineta za odvijanje specijalizovane nastave, spoljnjeg uređenja školskog dvorišta i sanaciju fasade postojećeg objekta OŠ"Ilija Birčanin" Zemun polje,opština Zemun, Poslovni sistem JP "Jugoimport SDPR"

  • Lokacija: Zemun
 • Sanacija O.Š. Stanko Marić, opština Zemun, Ugrinovci, Sekretarijat za obrazovanje

  • Lokacija: Zemun
 • Sanacija Osnovne škole "Svetozar Marković" Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Sanacija muzičke škole Mokranjac, Dečanska 6, Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Rekonstrukcija škole u Batrovcima

  • Lokacija: Batrovci
 • Sanacija srednје tehničke PTT škole, Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Adaptacija OŠ škole "Vuk Karadzić" Adaševci

  • Lokacija: Adaševci
 • Sanacija i rekonstrukcija bioskopa "Vilin grad" Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša

  • Lokacija: Niš
 • Sanacija objekta uprave carina u Beogradu (fasada) Beograd Uprava carina Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat za deo objekta generalne direkcije,Beograd, JP za gazdovanje šumama "Srbija šume" Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Rekonstrukcija sistem sale Beograd, Republika Srbija Uprava za zajedničke poslove republičkih organa Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Nadogradnja vatrogasnog doma u Kostolcu, Privredno društvo, termoelektrane i kopovi Kostolac

  • Lokacija: Kostolac
 • Glavni projekat I i II faza radnog sadržaja poslovnog kompleksa Katago Voganj Ruma, "Katago construction" Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Adaptacija RATC "Krunski venac", Novopazarska 37 i 31, Beograd, Preduzeće za telekomunikacije "Telekom Srbija" a.d.

  • Lokacija:
 • Adaptacija poslovnice Preduzeća za telekomunikacije, "Telekom Srbija" AD u Loznici

  • Lokacija: Loznica
 • Adaptacija poslovnice Preduzeća za telekomunikacije. "Telekom Srbija" AD u Novom Sadu "Spens"

  • Lokacija: Novi Sad
 • Adaptacija, rekonstrukcija i fizička deoba poslovnog prostora "Ruski car" u ul. Obilićev Venac 29-Knez Mihajlova 7

  • Lokacija: Beograd
 • Sanacija fasade na objektu "Telekoma", Šabac, "Telekom Srbija"

  • Lokacija: Šabac
 • Adaptacije "Telehouse" Aerodrom Kragujevac

  • Lokacija: Kragujevac
 • Glavni projekat IV sprat TKC, Beograd "Telekom Srbija" a.d.

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat II sprat TKC, Beograd, "Telekom Srbija" a.d.

  • Lokacija: Beograd
 • CSND Zeleni venac, Beograd, "Telekom Srbija" a.d.

  • Lokacija: Beograd
 • Sanacije Opštinskog suda-Šid

  • Lokacija: Šid
 • Adaptarcije prostora za smeštaj IS "Kosančićev venac", Beograd, "Telekom Srbija" AD

  • Lokacija: Beograd
 • Rekonstrukcija jugozapadnog krila zgarde SO Inđija

  • Lokacija: Inđija
 • Magacina gotove robe i nadstrešnice sa garažom za vozila, GP Ilijanum, Šid

  • Lokacija: Šid
 • Kapela "Sveti Đorđe" Radičevac, Opština Knjaževac, Srpska pravoslavna crkva eparhije Timočke

  • Lokacija: Knjaževac
 • Adaptacija šireg kompleksa manastira Krušedol, Eparhija sremska

  • Lokacija:
 • Rekonstrukcija postojećeg verskog objekta rimokatoličke crkve Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekat kapele na Novom groblju u Starim Banovcima, "Gea Plan" JP za građevinsko zemljište Stara Pazova

  • Lokacija: Starim Banovcima
 • Crkva Uspenija svete Bogorodice, Šid "Srpska pravoslavna crkvena opština"

  • Lokacija: Šid
 • Kapela na novom groblju "Barunovac" u Rumi, Fond za građevinsko zemljište, Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Zvonik slovačko evangelističke crkve u Višnjićevu

  • Lokacija: Višnjićevo
 • Deponija smeća na Gradskom groblju u Novom Sadu, JP Zavod za izgradnju grada

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat stambeno poslovnog objekta "Novi Banovci"

  • Lokacija: Novi Banovci
 • Poslovno stambeni objekat za "Graditelj"

  • Lokacija: Šid
 • Poslovno stambeni objekat u ulici Karađorđevoj Šid, JP "Stambeno" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Objekti kolektivnog stanovanja u naselju "Istok" Šid, DOO "Šidprojekt"

  • Lokacija: Šid
 • Stambeno poslovni objekat u Novom Sadu, YU promet Šid

  • Lokacija: Novi Sad
 • Prodajni centar u Šidu, AD "Imos" Šid

  • Lokacija: šid
 • Orijentalni restoran BS BS Adaševci motel, Naftagas - promet Novi Sad

  • Lokacija: Adaševci - Autoput E-75
 • Kombinovani objekat sa natkrivenom terasom BS Adaševcimotel, Naftagas-promet Novi Sad

  • Lokacija: Adaševci - Autoput E-75
Učitaj još