Ozakonjenje

 • Legalizacija Instituta "Mihajlo Pupin" Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Badovinci

  • Lokacija: Badovinci
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Sremska Rača

  • Lokacija: Sremska Rača
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Gostun

  • Lokacija: Gostun
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - carinskog punkta GP Jabuka i objekta carinske ispostave u Loznici

  • Lokacija: Jabuka
 • Legalizacija objekata JP PTT Saobraćaja "Srbija" na teritoriji Republike Srbije

  • Lokacija: Republika Srbija
 • Legalizacija stambenih objekata u Paraćinu

  • Lokacija: Paraćin
 • Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Kovilj na autoputu E-75 "Kovilj" pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

  • Lokacija: Kovilj
 • Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Beška na autoputu E-75 "Beška pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

  • Lokacija: Beška
 • Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Inđije na autoputu E-75 "Inđija pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

  • Lokacija: Inđija
 • Projekat izvedenog objekta sadržaja kompleksa naplatne stanice Maradik na autoputu E-75 "Maradik pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

  • Lokacija: Maradik
 • Projekat izvedenog stanja objekata na straoj Koviljskoj petlji "Kovilj pored autoputa E-75 JP "Putevi Srbija"

  • Lokacija: Kovilj
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Trbušnica

  • Lokacija: Trbušnica
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Bajina Bašta

  • Lokacija: Bajina Bašta
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Kotroman

  • Lokacija: Kotroman
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Uvac

  • Lokacija: Uvac
 • Legalizacija objekata Ministarstva finansija - Uprava Carina Beograd - GP Mali Zvornik

  • Lokacija: Mali Zvornik
Učitaj još