Spoljno uređenje

 • Glavni projekat za sanaciju fontane u naselju Mike Alasa, Beograd, Gradska uprava grada Beograda

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat sanacije fontane ispred svečanog ulaza u objekat A "Sava centar", Beograd, Gradska uprava grada Beograda Sekretarijat za komunalne i stambene poslove

  • Lokacija: Beograd
 • Idejni i Glavni projekat uređenja centralnog trga u Rumi - JP za građevinsko zemljište, Opštine Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat bazena blok G3 u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Glavni projekat Trga Nikole Pašića u Sremskoj Mitrovici, JP za građevinsko zemljište Sremska Mitrovica

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Parterno uredjenje Trga Republike

  • Lokacija: Novi Sad
 • Javno osvetljenje i urbani mobilijar u zoni raskrsnice u Staroj Pazovi-JP Direkcija za izgradnju Opštine Stara Pazova

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Glavni projekat sanacije česme Lavić na Kalemegdanu, opština Stari Grad Beograd "Gradska uprava grada Beograda,Sekretarijat za komunalne i stambene poslove"

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat uređenja malih urbanih celina na teritoriji grada Novog Sada, JP "Zavod za izgradnju grada"

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat fontane "MLADOST" N.B. Novi Beograd, Sekretarijat za kom. i stamb. Poslove

  • Lokacija: Novi Beograd
 • Glavni projekat fontane "VODONOŠA" N.B. narodnog heroja, Novi Beograd, Sekretarijat za kom. i stamb. Poslove

  • Lokacija: Novi Beograd
 • Sanacija česme kralja Aleksandra Karađorđevića, Lisičiji potok, Beograd, Sekretarijat za komunalne i stambene poslove, Grad Beograd, gradska uprava

  • Lokacija: Beograd
 • Idejni i Glavni projekat uređenja centralnog trga u Rumi uličnog dela fasada - JP za građevinsko zemljište, Opštine Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Glavni projekat parternog uređenjaa centralnog trga sa prelaznim putem na Novom Groblju u Starim Banovcima, "Gea Plan" JP za građevinsko zemljište Stara Pazova

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Sportski tereni Naselje G3,JP za građevinsko zemljište opštine Šid

  • Lokacija: Šid
 • Glavni arhitetonski i građevinski projekat-Letnja pozornica u Inđij

  • Lokacija: Inđija
Učitaj još