Prostorno i urbanističko planiranje

 • Urbanistički projekat za tank jestivog ulja, skladište gotovih proizvoda, izmeštanje kolske vage u fabrici "Victoria Oil" i saobraćajni priključak za teretni ulaz, Šid "Victoria Oil Šid"

  • Lokacija: Šid
 • Plan detaljne regulacije graničnog prelaza Gostun, "Republika Srbija Ministarstvo finansija Uprava carina"

  • Lokacija: Gostun
 • Urbanistički projekat preparcelacije i izgradnje stambeno poslovnog objekta na parcelama broj 4069, 4074, 4075, 4076 K.O. Šid, "Šidprojekt" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Urbanistički projekat Logističkog centra Stari Banovci, "Stiltehno" d.o.o. Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Urbanistički projekat fabrike za proizvodnju biodizela Šid, "Victoria Oil Šid"

  • Lokacija: Šid
 • Projekat preparcelacije katastarskih parcela 1171/3, 1172/1, 1173/1, 11774/1, 11775/1, 11776/1, 11777/1, 11778/1 KO Ruma JP"Putevi Srbije" Beograd

  • Lokacija: Ruma
Učitaj još