Reference

• PROJEKTOVANJE
  - VISOKOGRADNJA
     -- STAMBENI OBJEKTI
     -- INDUSTRIJSKI I POLJOPRIVEDNI OBJEKTI
     -- JAVNI OBJEKTI
         --- POSLOVNI OBJEKTI
         --- NAPLATNE STANICE
         --- TRŽNI CENTRI
         --- HOTELI
         --- KULTURNO-OBRAZOVNE USTANOVE
         --- OBJEKTI OD IZUZETNOG ZNAČAJA
      -- SAKRALNI OBJEKTI
      -- PARTERNO UREĐENJE
      -- GRANIČNI PRELAZI I ROBNO CAR. TER.
      -- ENTERIJER
  - NISKOGRADNJA
  - INSTALACIJE
     -- HIDROTEHNIČKE INSTALACIJE
     -- ELEKTRO INSTALACIJE
     -- MAŠINSKE INSTALACIJE
  - TEHNIČKA KONTROLA

• LEGALIZACIJA
• ZAŠTITA OD POŽARA
• IZGRADNJA I PRODAJA STANOVA
• STRUČNI NADZOR
• TEHNIČKI PREGLEDI
• IZRADA URBANISTIČKO - TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

 

Stanovi

PRODAJA I IZGRADNJAVIŠE!

Kulturno-obrazovne ustanove

-Glavni projekat rekonstrukcije dogradnje i nadogradnje postojećeg objekta Doma mladih u Šidu - Muzička škola, Šid Kulturno obrazovni centar Šid

-Idejni projekat za izgradnju objekta pastoralnog centra u Šidu, Župni ured presvetog srca Isusova u Šidu

-Glavni projekat sanacije objekta Gimnazije "Sava Šumanović", Šid, Gimnazija "Sava Šumanović"

-Glavni projekat za dogradnju i nadogradnju postojećeg objekta Omladinskog doma Šid Kulturno obrazovni centar Šid

-Idejni i glavni projekat za izgradnju fiskulturne sale, 8 kabineta za odvijanje specijalizovane nastave, spoljnjeg uređenja školskog dvorišta i sanaciju fasade postojećeg objekta OŠ"Ilija Birčanin" Zemun polje,opština Zemun, Poslovni sistem JP "Jugoimport SDPR"

-Glavni projekat sanacije O.Š. Stanko Marić, opština Zemun, Ugrinovci, Sekretarijat za obrazovanje, Sanacija Osnovne škole "Svetozar Marković" Beograd

-Glavni projekat sanacije muzičke škole Mokranjac, Dečanska 6, Beograd

-Glavni projekat rekonstrukcije škole u Batrovcima

-Sanacija sredнје tehničke PTT škole, Beograd

-Projekat adaptacije OŠ škole "Vuk Karadzić" Adaševci

-Dom kulture, Vašica

-Projekat sanacije i rekonstrukcije bioskopa "Vilin grad" Niš, JP Direkcija za izgradnju grada Niša