Stručni nadzor

 • Dom zdravlja u Surčinu

  • Lokacija: Surčin, Beograd
 • Objekat carinarnice sa carinskom ispostavom u Kompleksu RCT Užice

  • Lokacija: Užice
 • Kompleks Čeone naplatne stanice na autoputu E-75, KO Vrčin, opština Grocka

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni poštanski centar

  • Lokacija: Novi Sad
 • Nadzor nad izvođenjem radova nadgradnje zgrade filijale Poreske uprave u Požarevcu

  • Lokacija: Požarevac
 • Objekat carinarnice sa carinskom ispostavom u kompleks RCT Šabac

  • Lokacija: Šabac
 • Granični prelaz ''Mehov krš''

  • Lokacija: Špiljani
 • Obejkat carinarnice sa carinskom ispostavom u kompleksu RCT Kruševac

  • Lokacija: Kruševac
 • Mala sala u okviru kompleksa " Kombank Arena"

  • Lokacija: Beograd
 • Punkt zimsske službe za održavanje državnog puta I reda

  • Lokacija: Ruma
 • Čelično-betonski most u Moroviću

  • Lokacija: Morović, Šid
 • Most u Višnjićevu

  • Lokacija: Višnjićevo, Šid
 • Objekat elektrodistribucije u Smederevu

  • Lokacija: Smederevo
 • Vršenje stručnog tehničkog nadzora novog jugozapadnog krila opštine u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Vršenje stručnog tehničkog nadzora nad izvođenjem radova izgradnje infrastrukturnih sistema za emitovanje i distribuciju digitalnog televizijskog signala na teritoriji Republike Srbije

  • Lokacija: Loznica -Cer, Beočin-Crveni Čot, Bor-Deli Jovan, Loznica -Gučevo, Kladovo-Kulma, Košutnjak-Terminal, Ljubovija – Nemić, Majdanpek-Starica, Subotica –Crveno Selo
 • Vršenje stručnog tehničkog nadzora na sanaciji postojećeg verskog objekta rimokatoličke crkve

  • Lokacija: Šid
 • Vršenje stručnog tehničkog nadzora na Adapataciji i uređenju objekta Gradske uprave u ulici Mekenzijeva br. 31, Beograd

  • Lokacija: Beograd
 • Vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem radova na Rekonstrukciji centralne klimatizacije u poslovnom objektu Poreske uprave Regionalnog centra Novi Sad

  • Lokacija: Novi Sad
 • Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji i dogradnji objekta sa pripremom lokacije GPC Novi Sad.

  • Lokacija: Novi Sad
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Garničnih prelaza

  • Lokacija: ''Bačka Palanka'', ''Trbušnica'', ''Sremska rača'', ''Badovinci'', ''Bajina Bašta'', ''Gostun'', ''Jabuka'', ''Mehov krš'', ''Gostun'' i ''Šid''
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji robnocarinskh terminala

  • Lokacija: Kruševac, Užice, Šabac i Kraljevo
 • Nadzor nad izvođenjem radova na stambeno poslovnim objektima u ul. Kneza Miloša 60-62 i 64 u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji stambenog objekata "V", u Bloku 45 u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji Stambeno-poslovni objekat u Bloku 43 u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji naplatnog sistema na Autoputu E-70 deonica Beograd-Šid

  • Lokacija: Autoput E-70
 • Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kotlarnice i unutranje instalacije u Gimnaziji "Sava Šumanović" u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na sanaciji kotlarnice Vojvođanske banke u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na instalaciji propan-butan gasa u krugu preduzeća AD"Mlintest" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na zameni postoje}e fasadne stolarije sa novom PVC stolarijom O. Š. "Dušan Poleksić" Ljubinić O. Š. "Skela" Obrenovac O. Š. " Ljubomir Aćimović" Obrenovac O. Š. "Jovan Jovanović Zmaj"odeljenje Zvečka O. Š. "Novi Beograd" N. Beograd O. Š. "Posavski partizani" N. Beograd

  • Lokacija: Ljubinić, Obrenovac, Zvečka, N. Beograd
 • Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji skladišnog prostora u pogon plastične ambalaže "Hempro", Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na objekatu za tov junadi ZZ "Ratar", Kukujevci

  • Lokacija: Kukujevci
 • Nadzor nad izvođenjem radova na proizvodnoj hali "Minigraf-produkt", Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na kapeli na novom groblju "Barunovac", Ruma

  • Lokacija: Ruma
 • Nadzor nad izvođenjem radova na silosu za pšenicu,mlina i magacina za žitarice, Albatros MM, Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji upravnog objekta ČNS Stara Pazova

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji upravnog objekta ČNS Sirig

  • Lokacija: Sirig
 • Nadzor nad izvođenjem radova na verskom objektu crkve Sveti knez Lazar u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na poslovno stambenom objekatu u ul. Cara Dušana br. 111, u Šidu

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na adaptaciji prizemlja dečijeg vrtića "Jelica Stanivuković -Šilja" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor nad izvođenjem radova na objekata poljoprivredne apoteke, magacina, punionica i skladištenje plinskih boca DOO "Poljoplod" Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor na izvođenju radova na objektu O.Š Radljevo

  • Lokacija: Radljevo
 • Nadzor na izvođenju radova na objektu O.Š u Tularima

  • Lokacija: Tularima
 • Nadzor nad izvođenjeu radova u ulici 8.mart u Ubu

  • Lokacija: Ub
 • Nadzor na izvođenju radova sanaciji kosih krovova objekata-Uljara Šid

  • Lokacija: Šid
 • Nadzor na izvođenju radova na rekonstrukciji lokalnog puta za Neradin, Opština Irig

  • Lokacija: Irig
 • Nadzor na radovima zacevljenja melioracionih kanala u Šimanovcima

  • Lokacija: Šimanovci
 • Nadzor na radovima odvođenja voda iz naselja Šimanovci u kanal br.94, K.O Šimanovci

  • Lokacija: Šimanovci
 • Nadzor na izgradnji obilaznog puta oko Pećinaca

  • Lokacija: Pećinci
 • Nadzor na rekonstrukciji raskrsnice "Rumska malta" u Sr. Mitrovici

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Nadzor na izgradnji istočne obilazne saobraćajnice oko Inđije, veza sa putem R-109

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na izvođenju radova na rehabilitaciji kolovoza R-109, prolaz kroz Inđiju

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na izvođenjem radova na izgradnji lokalnog puta Surduk - Novi Slankamen

  • Lokacija: Surduk - Novi Slankamen
 • Nadzor na objektima Carinarnice Kladovo i GP Vrška Čuka

  • Lokacija: Vrška Čuka
 • Nadzor na izgradnji lokalnog puta Kukujevci-Erdevik

  • Lokacija: Kukujevci - Erdevik
 • Nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji dela ulice Sonja Marinković i Jovana Popovića u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na na izgradnji lokalnog Puta L-22 Inđija Jarkovci

  • Lokacija: Inđija - Jarkovci
 • Nadzor na izgradnji raskrsnice u centru stare Pazove, ukrštanje regionalnog i magistralnog puta

  • Lokacija: Stara Pazova
 • Nadzor na izgradnji saobraćajnice u kompleksu RTC Luka " Leget", Sremska Mitrovica

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Nadzor na lokolnam putu L19 Janjski most-Babin zub na Staroj Planini

  • Lokacija: Stara Planina
 • Nadzor na izgradnji obilaznice oko Inđije, severnoistočna radna zona

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na izgradnji raskrsnice ulica Zanatlijska i Novosadska u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na izgradnji atkosverske kanalizacije u Železničkoj ulici u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
 • Nadzor na izgradnji atkosverske kanalizacije u ulici kralja Petra u Inđiji

  • Lokacija: Inđija
Učitaj još