Studije opravdanosti

 • Studija opravdanosti izgradnje kompleksa Čeone naplatne stanice na državnom putu I A reda broj 1 (autoput E-75) na km 605+635 i baze za održavanje puteva

  • Lokacija: Vrčin, Beograd
 • Studija opravdanosti izgradnje graničnog prelaza ''Gostun'', na državnom putu I B reda br.23 na teritoriji opštine Prijepolje

  • Lokacija: Prijepolje
 • Studija opravdanosti izgradnje graničnog prelaza ''Bajmok'', na početnoj stacionaži opštinskog puta broj 24 u KO Bajmok

  • Lokacija: Bajmok
 • Studija opravdanosti izgradnje graničnog prelaza '' Nakovo''

  • Lokacija: Kikinda
 • Studija opravdanosti izgradnje drumskog mosta preko reke Rogačice, na državnom putu IIA reda br.174 na stacionaži km 61+096

  • Lokacija: Kostojevići, Bajina Bašta
 • Studija opravdanosti izgradnje kompleksa čeone naplatne stanice ''Subotica'', na km 27+650 i bočnih naplatnih stanica od Subotice do Novog Sada na autoputu A1 (E-75)

  • Lokacija: Subotica-Novi Sad
Učitaj još