Hidrotehničke instalacije

    Racionalnim korišćenjem vodnih resursa i vodnog potencijala, te zaštitom od štetnog delovanja voda, bave se grane vodoprivrede kao što su: snabdevanje vodom, odvođenje otpadnih voda, navodnjavanje, odvodnjavanje, korišćenje snage vode, odbrana od poplava, regulacija rečnih tokova i dr.

    Vodeći se ovim saznanjima, odeljenje za hidrotehničke instalacije se bavi projektovanjem svih vrsta hidrotehničkih objekata, spoljašnjih i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, u svemu prema zahtevima savremenih tehnologija i u skladu sa potrebama savremenog načina življenja. U procesu projektovanja primenjuju se savremene računske metode i softveri iz oblasti hidrotehnike (Hydra i Canalis). Materijali koji se implementiraju u projektnim rešenjima su usklađeni sa važećim zakonskim propisima, standardim, a pre svega zahtevima u pogledu zaštite životne sredine i očuvanja ljudskog zdravlja.

U "Šidprojekt"d.o.o.-sektor hidrotehničke instalacije postoje mogućnosti za projektovanje svih vrsta objekata, tj. sistema – i manje i veće složenosti:    

- unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije u objektima visokogradnje,

- zemljanih radova, zaštita rovova i jama,

- spoljnih mreža, instalacija vodovoda i kanalizacije svih pratećih hidrotehničkih objekata (magistralnih vodova, kolektora, crpnih stanica, bazena...),

- melioracionih sistema, uređenja vodenih tokova i odbrambenih nasipa, sistema za prečišćavanje vode,

- hidrotehničkih tunela i hidrotehničkih podzemnih objekata, objekata šahtova, brana,

- konstrukcija objekata visokogradnje: objekti spratnosti do P+12 ili 50 m visine; objekata manje složenosti konstrukcijskih sistema

- propusta i mostova

- pristupnih gradilišnih puteva, uređenja terena i slobodnih površina.

    Zaposleni u  "Šidprojektu"-sektor hidrotehničke instalacije imaju iskustva u izradi projekata veoma složenih hidrotehničkih objekata, sistemi za vodosnabdevanje i kanalizaciju, postrojenja za pripremu vode za piće, što podrazumeva hidrotehničke projekte cevovoda, rezervoara, kolektora, crpnih stanica i drugo.

 U ovom odeljenju ima četiri zaposlena građevinska inženjera hidrotehničkog smera i jedan građevinski tehničar.

Listu značajnijih izrađenih projekata iz ove oblasti čine:

-Glavni projekat vodovoda, baštenske hidrantske mreže i kanalizacije na lokaciji PFC 10 u bloku 61 u Novom Beogradu
- Idejni i Glavni projekat vodovoda i kanalizacije Blok 67a, Novi Beograd
-Glavni projekat adaptacije vodovodne mreže u ul. Todora Dukina (od ul. vojvode Prijezde do Banjalučke) i Banjalučkoj (od Todora Dukina doTetovske) u Beogradu
-Izmene i dopune Glavnog projekta magistralnog cevovoda Batrovci-Šid
- Idejni i Glavni projekat izmeštanja magistralnog vodovoda na Sentandrejskom putu (M-22/1) zbog izgradnje II kolovozne trake od ul. Primorske do Zmajevačkog puta u Novom Sadu
-Glavni projekat vodovoda i kanalizacije u ul. Miše Uboje od ul. Nikole Tesle do ul. Vladimira Nazora u Rumi
-Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije u ul. Slobodana Bajića, u ul. Trg 1.maja u Novom Sadu
-Glavni projekat vodovoda na Subotičkom bulevaru od Futoške ul. do ul. Kornelija Stankovića, u ul. Ohridska, u ul. Školskoj, u ul. Kolo srpskih sestara, u ul. Marka Miljanova (od ul. Đ. Rajkovića do ul. Filipa Višnjića), u Tolstojevoj ul. (od Puškinove do Hopovske ul.) u Novom Sadu
-Glavni projekat rekonstrukcije vodovoda u ul. Braće Krkljuš u Novom Sadu
-Glavni projekat vodovoda i kanalizacije za opremanje lokaliteta u ul. Polgar Andraša br.6 u Novom Sadu
-Glavni projekat vodovoda i kanalizacije Somborskog bulevara sa kružnom raskrsnicom u Novom Sadu
- Glavni projekat sanacije i adaptacije vodovoda u ul. Kulina Bana na Zvezdari, Beograd
-Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije vodovodne mreže kompleksa tehničke škole “Kolubara” u Lazarevcu
-Glavni projekat vodovodne mreže, kišne i fekalne kanalizacije za ul. Tamnavska u Obrenovcu
-Glavni projekat vodovoda u delu ul. Stanka Paunovića Veljka i Filipa Kljajića u Rumi
-Glavni projekat vodovoda u delu ul. Put za Smrdan (Ž6) i delu ul. Miroslava Krleže i Servisnoj saobraćajnici u Mirijevu
-Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje vodovoda u Sremskoj ul. u Rumi (od raskrsnice ul. Vinogradarske do ul. Vuka Karadžića)
-Glavni projekat kompleksa RCT Kruševac i RCT Kraljevo- spoljna hidrantska mreža, atmosferska i fekalna kanalizacija
-Glavni projekat spoljašnjih I unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije za granične prelaze Trbušnica, Mehov Krš, Jabuka, Sremska Rača, Bačka Palanka, Bajina Bašta, Bogojevo, Badovinci…
-Generalni projekat atmosferske kanalizacije naselja Šid
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije naselja Šid, slivno područje 2 I slivno područje 3
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije i prevezivanja melioracionih kanala za saobraćajnicu „Sremska Gazela“-II deonica, od puta R267 (Boljevci-Progar) do puta R153A (Bečmen-Petrovčić)-Prevezivanje melioracionih kanala
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije u Industrijskoj zoni u Požarevcu
-Glavni projekat atmosferske odvodnje državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 225, deonica Beranovac-Goč, od km 0+030.00 do km 4+358.31
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije rekonstrukcije i dogradnje dela državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 106 od km 74+847,40 do km 77+052,50 u Staroj Pazovi
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Glavna u Novim Karlovcima, deonica od km 0+026.96 do km 0+539,18
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Branka Radičevića u Inđiji
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije na lokaciji radne zone “Rumska petlja” I faza, u Sremskoj ulici u Rumi
-Glavni projekat atmosferske kanalizacije u ul. Jovana Jovanovića Zmaja u Sremskim Karlovcima
-Glavni projekat pojačanog održavanja raskrsnice državnog puta prvog reda broj 21 i državnog puta drugog reda broj 103 na obilaznom putu oko Rume –atmosferska kanalizacija
-Projekat atm. kanalizacije i izmeštanja vodovoda u okviru pojačanog održavanja raskrsnice državnog puta reda M22.1 i ulica Milana Rakića, Filipa Višnjića i Đorđa     Vojinovića u Inđiji
- atmosferska kanalizacija u okviru Idejnog i Glavnog projekta za autoput E-75, Novi Sad, Beograd, Niš, deonica Batajnica-Dobanovci, lot A1, petlja Batajnica, od km: 184738.24-188+680.00
-Izmeštanje kanalizacionog potisa u okviru Idejnog i Glavnog projekta za autoput E-75, Novi Sad, Beograd, Niš, deonica Batajnica-Dobanovci, lot A1, petlja Batajnica,   od km: 184738.24-188+680.00

  Fekalna

-Idejni i Glavni projekat fekalne kanalizacione mreže u delu naselja Batajnica
-Glavni projekat kanalizacije upotrebljenih voda u koridoru puta R-106 Stara Pazova-Stari Banovci u Staroj Pazovi
-Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda u Staroj Pazovi- KI,KII,KIII I KIV
-Glavni projekat rekonstrukcije kanalizacije u ul. Teodora Mandića, u Čika Stevinoj ulici, u ul. Marka Miljanova u Novom Sadu
-Glavni projekat kanalizacije podsliva Baje Pivljanina, u ul. Lava Tolstoja u Novom Sadu
-Glavni projekat kanalizacije u Moroviću
-Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda u ul. Veljka Paunovića u Šidu
-Glavni projekat kanalizacije otpadnih voda naselja Hrtkovci
- Glavni projekat sekundarne kanalizacije na Somborskom bulevaru u Novom Sadu
-Idejni projekat kanalizacije za upotrebljene vode u naselju Krtinska i naselju Urovci u k.o. Obrenovac
-Idejni projekat vodosnabdevanja naselja Donji Tovarnik opština Pećinci
-Idejni projekat atmosferske kanalizacije rekonstrukcije i dogradnje dela državnog puta drugog reda (regionalnog puta) broj 106 od km 74+847,40 do km 77+052,5 u Staroj Pazovi
-Idejni projekat vodovoda i atmosferske kanalizacije rekonstrukcije ul. Kumanovske, dela ul. Sinđelićeve I dela Trga Save Kovačevića u Vršcu
-Idejno rešenje atmosferskog kolektora Ø1000mm od fabrike “14.oktobar” do uliva u Košijski potok u Kruševcu
-Idejni projekat kanalizacije naselja Erdevik
-Glavni projekat sanacije “Jelisavetin kanal” sliv c.s. “Vrtić” u Sremu
- Glavni projekat sanacije dela nasipa Velikog Bačkog kanala u Kuli
-Izvođački projekat dela atmosferskog kolektora Ø1000mm kroz parcel RCT Kruševac