Visokogradnja

"Arhitektura je ključ svega"

Atinska povelja

 

    U oblasti visokogradnje, stalnim unapređivanjem načina i kvaliteta projektovanja, poveravani su nam poslovi na projektovanju objekata od izuzetnog značaja, graničnih prelaza, benzinskih stanica, hotela, poslovnih i stambenih objekata, objekata pod zaštitom, kulturnih dobara i objekata u nacionalnim parkovima... Puno poverenje i dobre rezultate dobijene anketom o zadovoljstvu korisnika, sprovedenom po zahtevima standarda ISO 9001:2000, ostvareni su uspešnom saradnjom sa investitorima i svakako je potrebno pomenuti: Gradsku Upravu Beograd, Ministarstvo finansija-Uprava Carina, Srbija Šume, Telekom Srbija, Zavod za izgradnju grada - Novi Sad....

Referenc lista projekata u oblasti visokogradnje je veoma bogata objektima različitih namena.

-Stambeno-poslovni objekti koje čini niz realizovanih stambenih objekata u Inđiji, Rumi i Šidu.
-Adaptacija i dogradnja osnovnih i srednjih škola u Šidu, Osnovna škola “Ilija Birčanin” u Zemunu, Muzička škola “Mokranjac” Beograd i čitav niz drugih škola...
- Kompleksi graničnih prelaza- robnocarinski terminal Sombor, RCT Šabac, RCT Kruševac, kao i deset graničnih prelaza koji su završeni
- Industrijski objekti - poljoprivredni kompleks, Nova klanica u Šidu, farme svinja i junadi u Ilincima, farma junadi u Kukujevcima i mlinski kompleks “Mlintest“ i “Albatros” u Šidu, poljoprivredni kompleks u Banoštru, sanacija i dogradnja kompleksa “Victoria Oil” u Šidu...
-Poslovni - hotel na Kopaoniku, vizitor centar na Goliji, tržnoposlovni centar od 40.000m² u Moskvi, 27.000m² u Kazanju, Rusija.
 U "Šidprojektu" doo zaposleno je 13 radnika u sektoru visokogradnje, od kojih 6 arhitekata, 4 statičara i 3 građevinska tehničara. Odgovornih projektanata je 7, četiri odgovorna projektanta arhitekte i tri odgovorna građevinska inženjera. Svi projektanti koriste kompjuterske programe za realizaciju svojih projektantskih ideja, projekata i skica.