Eksterijer

U estetskom doživljaju urbanog prostora, osim izgleda objekta, bitan je kompletan doživljaj exterijera. Mnoštvo urbanih elemenata poput ulica, trgova, fontana, vrtova, parkova i mnoštvo urbanog mobilijara projektovano je u  "Šidprojektu". Najreprezentativnije rešenje postignuto je projektom Uređenje Centralnog trga u Rumi, rekonstrukcijom fontane ispred Sava Centra u Beogradu, platoom ispred banke u centru Šida, uređenjem kompleksa bazena u Šidu, kompleksa bazena u Kragujevcu...