Inženjering

“Šidprojekt” D.O.O se bavi i izgradnjom objekata po sistemu inženjeringa. Pored izgradnje poslovnog objekta, gde se trenutno nalazi i poslovni prostor  “Šidprojekta”, izgrađeno je nekoliko stambeno poslovnih objekata u Šidu i novo groblje “Barunovac” u Rumi. Najnoviji stambeni poslovni objekti  u kojem je “Šidprojekt”  investirao  se nalaze u Šidu, u ulici Kneza Miloša. Spratnost objekta iznosi Po+ Pr+4+Pk. U jednom od objekata planiran je novi poslovni prostor  “Šidprojekta” smešten u delu prizemlja i suterenu objekta, orijentisanom prema ulici. U dvorišnom delu prizemlja nalaze su garaže, kotlarnica i lokal, a u dvorišnom delu podruma smeštene su stanarske ostave. Na spratovima se nalaze stanovi. Neto površina stanova u objektu iznosi 3.176,14 m2, ukupna korisna površina objekta iznosi 4.584,49 m2. Bruto površina objekta iznosi 5.682,94 m2. Drugi objekat je još jedan stambeno poslovni objekat sa 20 stanova koji se izvodi na parceli pored već pomenutog objekta.