Legalizacija


    Pod terminom legalizacija objekata podrazumeva se naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekat, odnosno delove objekta izgrađene ili rekonstruisane bez građevinske dozvole, kao i objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole, odnosno odobrenja za izgradnju i potvrđenog glavnog projekta, ali na kojima je, prilikom izvođenja radova, odstupljeno od izdate dozvole, odnosno odobrenja.

    „Šidprojekt“  vrši izradu tehničke dokumentacije u procesu legalizacije što obuhvata izradu zapisnika, tehničkih izveštaja i projekata bespravno izvedenog objekta. Imamo zavidno iskustvo u ovoj oblasti projektovanja i omogućavamo vam da do neophodne dokumentacije dođete u veoma kratkom roku.

    Upravo zato oformili smo stručni tim kojim nudimo kompletnu uslugu legalizacije bespravnih kuća, stanova i poslovnih prostora po sistemu sve na jednom mestu.

    Imate priliku na jednom mestu dobiti kompletnu uslugu legalizacije i na taj način uštediti Vaše dragoceno vreme i novac!

ZA VAS:

   - proveravamo legalnost

   - izrađujemo geodetsku snimku

   - izrađujemo arhitektonsku snimku

   - dokaz o mehaničkoj otpornosti i stabilnosti (za nekretnine veće od 400 m2)

    Proces legalizacije kreće s izlaskom ovlaštene osobe na teren tj. dolaskom na Vašu nekretninu gde ovlaštena osoba proverava status legalnosti Vaše nekretnine tj. da li je Vaša nekretnina izgrađena u skladu sa izdanom dozvolom za građenje i projektnom dokumentacijom na osnovu koje je ista dobijena. Određuje se kategorija objekta; pomoćni objekti do 50 m2, do 100 m2, do 400 m2 i iznad 400 m2. Zatim se utvrđuje postoje li odstupanja i koja su, zatim šta je potrebno preduzeti  da bi se Vaša nekretnina legalizovala. Konačna cena legalizacije zavisi o stepenu potrebne legalizacije, veličini objekta kojeg treba legalizovati, trenutku gradnje nekretnine i sl.

    Vlasnicima nezakonito izgrađenih nekretnina savetujemo da što pre pokrenu postupak legalizacije kako bi imali dovoljno vremena za izradu potrebne dokumentacije te kako bi izbegli povećanje cene potrebne dokumentacije.

Šta vam je potrebno od tehničke dokumentacije za legalizaciju?

Opštinske službe će od vas zahtevati da u zavisnosti od tipa i veličine objekta koji legalizujete podnesete jedan od sledaća tri dokumenta:

1. Tehnički izveštaj,

2. Zapisnik o veštačenju,

3. Projekat izvedenog objekta.

   Tehnički izveštaj predstavlja najniži nivo obrade. To je osnovni dokument i za njegovu verifikaciju nisu potrebne overe svih stručnih lica koja mogu da budu uključeni u proces gradnje i projektovanja (na primer arhitekta, građevinski inženjer, statičar, električar...).

    Zapisnik o veštačenju je nešto viši nivo obrade. Njega mogu da potpišu arhitekta, statičar ili električar. Zapisnik o veštačenju omogućava uknjižbu bez zabeležbe.

    I na kraju opštinske službe mogu zahtevati projekat izvedenog objekta koji je najviši nivo obrade. On zbog svoje kompleksnosti zahteva uknjižbu sa zabeležbom.

    Tehnički izveštaj o stanju kuće, instalacija, infrastrukturne mreže i spoljnjeg uređenja obavezno mora da sadrži i geodetski snimak izrađen na kopiji plana parcele, koji nije stariji od šest meseci. Tehnički izveštaj mora da radi diplomirani arhitekta ili inženjer građevine sa odgovarajućom licencom.

Pravilnikom o legalizaciji predviđeno je da vlasnici dostave četiri fotografije objekta, u boji ili crno-bele, minimalnih dimenzija 100 x 150 mm, koje prikazuju zdanje sa ulicne, dvorišne i sa bočnih strana.

Dokumenta potrebna za legalizaciju

1. Dokaz o pravu svojine - Izdaje ga Republički Geodetski Zavod u katastru nepokretnosti.

2. Geodetski snimak - Ovaj dokument izdaje licencirani geodetski biro

3. Tehnički izveštaj o stanju objekta

4. Administrativna taksa - Uplaćuje se u pošti ili u banci

5. Fotografije objekta - Samostalno ili preko trećeg lica

6. Zahtev za naknadno izdavanje građevinske dozvole - Izdaje ga Opština na kojoj je objekat

7. Dokaz da je plaćena taksa za uređenje zemljišta - Direkcija za građevinsko zemljište

 

Kada se uredno predaju svi dokumenati, opština izdaje odobrenje za legalizaciju objekta koje stupa na snagu tek kada vlasnik uplati naknadu za uređenje zemljišta, i potvrdu o tome dostavi nadležnima u opštini. Naknada se plaća u direkciji za gradsko građevinsko zemljište na teritoriji grada.

Obratite se s poverenjem!