Tehnički pregledi

Proizvodni pogon Robert Bosch

Jedna od usluga koje “Šidprojekt” doo pruža jeste vršenje tehničkog pregleda kojim se utvrđuje podobnost objekta za upotrebu. Tehnički pregled objekta vrši se po završetku izgradnje objekta, odnosno svih radova predviđenih građevinskom dozvolom i glavnim projektom, odnosno po završetku izgradnje dela objekta za koji se može izdati upotrebna dozvola, u roku od 30 dana od dana prijema zahteva za izvršenje tehničkog pregleda objekta. Tehnički pregled može se vršiti i uporedo sa izvođenjem radova na zahtev investitora, ako se po završetku izgradnje objekta ne bi mogla izvršiti kontrola izvedenih radova. Tehnički pregled obuhvata kontrolu usklađenosti izvedenih radova sa građevinskom dozvolom i tehničkom dokumentacijom na osnovu koje se objekat gradio, kao i sa tehničkim propisima i standardima koji se odnose na pojedine vrste radova, odnosno materijala, opreme i instalacija.

 Referenc lista usluga tehničkog pregleda je bogata i obuhvata sve struke kao sto su arhitektura, građevinarstvo, niskogradnja, instalacije (mašinske, elektro i hidro).