Naš tim

“Šidprojekt” D.O.O  vodi tim inženjera sa višegodišnjim iskustvom u projektovanju i inženjeringu.

“Šidprojekt” D.O.O ima ukupno 54 zaposlena radnika, od čega 31 diplomirana inženjera, 2 inženjera ,1 diplomiranog ekonomistu, 1 ekonomistu i 19 saradnika.

Opšti sektor u svom sastavu ima 11 radnika, od kojih 1 diplomirani ekonomista, 1 ekonomistu i 9 saradnika.

U sektoru visokogradnje je 13 radnika, od kojih 5 arhitekata, 4 statičara i 4 građevinska tehničara. Odgovornih projektanata je osam, pet odgovorih projektanata arhitekture i tri odgovorna građevinska inženjera. Svi projektanti koriste kompjuterske programe za realizaciju svojih projektantskih ideja, projekata i skica.

U sektoru niskogradnje su 18 zaposlenih, od kojih je 9 odgovornih projektanta – diplomiranih inženjera građevine, 2 odgovorna projektanata – diplomirana inženjera saobraćaja, 2 projektant – diplomirana inženjera građevine i 5 građevinskih tehničara.

Sektor za instalacije u svom sastavu ima tri odeljenja i to:

  • odeljenje za hidrotehničke instalacije,
  • odeljenje za električne instalacije i
  • odeljenje za mašinske instalacije.

Ukupan broj zaposlenih u ovom sektoru je 12, od toga 9 diplomiranih inženjera, 2 inženjera i 1 tehničar.

Posebna pažnja se obraća i na same radnike “Šidprojekta” . Ceo prostor tj kancelarije su renovirane i opremljene modernim kancelarijskim nameštajem sa kompletnom kompjuterskom opremom, baziranom na modernom hardveru koji se stalno inovira. Šidprojekt poseduje ukupno šesnaest automobila. Stalna usavršavanja radnika, posete seminara, predavanja i sajmova (Italija, aprilski sajam u Parizu, Prag, Budimpešta) utiču na kreativnost i napredovanje u svojim poslovima.

Direktor

OPIS

Odgovorni projektant arhitektonskih projekata uređena slobodnih prostora, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i odgovorni izvođač visokogradnje i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.

Odgovorni urbanista za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata i odgovorni inženjer za energetsku efikasnost.

Iskustvo u projektovanju i vršenju nadzora raznih javnih, stambenih industrijskih, putnih i sakralnih objekata i uređenje slobodnih površina sa više od 20 godina iskustva.

Vodeći projektant za instalacije

OPIS

Odgovorni projektant termotehnike, termoenergetike, procesne i gasne tehnike, transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada.

Iskustva u projektovanju različitih komercijalnih, industrijskih, stambenih i infrastrukturnih objekata sa više od 20 godina iskustva.

Tehnički direktor

OPIS

Odgovorni projekatant sa preko 35 godina iskustva u projektovanju svih oblasti u niskogradnji.

Rukovodilac finansijskog i opšteg sektora

OPIS

Deset godina dosadašnjeg uspešnog poslovanja u ekonomiji. Rukovođenje opštim i ekonomskim sektorom, organizovanje, koordiniranje i upravljanje radom sektora.

Obavljanje svih zadataka i poslova koji doprinose izvršavanju zakonskih propisa iz oblasti finansija, računovodstva i drugih oblasti.

Rukovodilac kvaliteta

OPIS

U periodu od 2011.godine, pored poslova na mestu odgovornog projektanta arhitektonskih projekata uređena slobodnih prostora, unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, obavlja poslove iz oblasti Sistema Menadžmenta Kvalitetom na mestu Rukovodioca Integrisanog sistema.

Vodeći projektant za visokogradnju