Tehnička kontrola

 • Тehnička kontrola glavnih "Molovih" benzinskih stanica u Srbiji

  • Lokacija: Republika Srbija
 • Proizvodna hala sa pomoćnim tehničkim objektom industrijskog kompleksa, proizvodnog pogona Bosh - faza II

  • Lokacija: Beograd
 • Objekat apartmanskog tipa 3Pe+Su+P+1+2Pk na k.p. 4/111 KO Kopaonik, u okviru nacionalnog parka Kopaonik, opština Raška

  • Lokacija: Kopaonik
 • Tematski etno park tradicionalnog graditeljstva Južne Srbije na Vlasinskom jezeru, k.p. 9808/2 KO Vlasina Rid, Opština Surdulica - faze 1,2 i 3

  • Lokacija: Surdulica
 • Rekonstrukcija i dogradnja postojećeg objekta ''Trpezarije'' i prenamena u objekat uprave spomenika prirode, na k.p. 2415/2, KO Strmosten

  • Lokacija: Strmosten
 • Podsistem ''Parničko brdo'', II visinska zona - I faza izgradnje Pumpna stanica ''Pojila'', Novi Pazar, k.p. 2760/4 KO Novi Pazar

  • Lokacija: Novi Pazar
 • Rekonstrukcija i dogradnja stambeno poslovnog objekta u ulici Kralja Petra 28, k.p. 1822 KO Stari Grad

  • Lokacija: Beograd
 • Objekat ''B'',Mala sala kompleksa ''Arena Beograd'', Bulevar Arsenija Čarnojevića 58, Novi Beograd-separat izmena PGD

  • Lokacija: Beograd
 • Restauracija, sanacija i adaptacija Narodnog muzeja u Beogradu, Trg Republike 1a

  • Lokacija: Beograd
 • PGD Crpna staniica na kanalu S-2-1-1 na lokaciji Selište, katastarska parcela br. 12057 KO Srbobran

  • Lokacija: Srbobran
 • PGD Fekalna kanalizacija otpadnih voda severno od Novosadskog puta – I faza

  • Lokacija: Veternik
 • Vetrogeneratorsko polje „Bela Anta“ sa trafo stanicom 35/110 kV Bela Anta

  • Lokacija: Novo Selo i Dolovo
 • Tematski etno park tradicionalnog graditeljstva Južne Srbije na Vlasinskom jezeru, KP br. 9808/2 KO Vlasina Rid, Opština Surdulica

  • Lokacija: Vlasinsko jezero
 • Pаlilulskа piјаcа, Ul. Iliје Gаrаšаninа b.b, Bеоgrаd, K.P. 1786, KО Pаlilulа

  • Lokacija: Beograd
 • Izgradnja kišne kanalizacije i crpne stanice u ulici Miloša Obilića u Obrenovcu

  • Lokacija: Obrenovac
 • Most preko kanala Begej na km 8+450.03 obilaznice oko Zrenjanina( km kanala 31+583.00 )

  • Lokacija: Zrenjanin
 • Glavni projekat lifta i napojnog kabla na petlji B (ulica Proleterske solidarnosti)

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat Bulevara despota Stefana od ulice mitropolita Petra do ulice Mije Kovačevića sa denivelisanom raskrsnicom Pančevački most

  • Lokacija: Beograd
 • Muzej Vuka i Dositeja, Beograd, Ul. Gospodar Jevremova br. 21, k.p. 643 K.O. Stari Grad

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat rekonstrukcije i izgradnje cevovoda ø300 mm i ø150 mm u ul. Jozefa Šćurle u Zemunu

  • Lokacija: Zemun
 • Glavni projekat sportske sale mitrovačke gimnazije u Sremskoj Mitrovici

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Glavni projekat rekonstrukcije, dogradnje i prenamene postojećeg poslovnog objekta u hotel

  • Lokacija: Donji Milanovac
 • Glavni projekat sanacije i rekonstrukcije BS Kalemegdan u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • Glavni projekat pristupne saobraćajnice za prilaz BASK-u sa pripadajućom infrastrukturom

  • Lokacija: Beograd
 • PGD-Kompleks objekata I i II faze u okviru Centra za razvoj sporta i edukaciju omladine Vojvodine na Fruškoj gori, k.p. 727/4, 729/3 i 2252/3, KO Šuljam

  • Lokacija: Fruška gora
 • PGD-Denivelisani ukrštaj magistralne pruge Beograd-Šid-državna granica i lokalnog puta u Ulici fruškogorska u Sremskoj Mitrovici–faza 1: Podvožnjak, na k.p. br. 6003/1, 5940//1 i 5953, KO Sremska Mitrovica

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • GP-Rehabilitacija puta sa objektom: drumsko-pešački most "Sušica 2" na državnom puta Ib-23, deonica: Užice-Zlatibor, Mačkat-Sušica, ID 1161 mosta u bazi podataka za mostove, stacionaža 235+170 km

  • Lokacija: Užice-Zlatibor, Mačkat-Sušica
 • GP-Rehabilitacija nadvožnjaka (ID 14722) na državnom putu Ib reda, broj 23 u mestu Kneževići, na 235+350 (stara stacionaža puta M-21)

  • Lokacija: Kneževići
 • PGD-Kolski propust u saobraćajnici patrijarha Pavla u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • GP-TS 110/10 kV „Beograd 33“- Kaluđerica II etapa I faza

  • Lokacija: Kaluđerica
 • GP-Rekonstrukcija TS 110/10 kV „Beograd 13“–Voždovac, faza I i II

  • Lokacija: Beograd
 • GP-Kombinovana dečja ustanova u naselju Cerak Vinogradi u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • GP-Objekat kombinovane dečije ustanove u naselju Veliki Mokri Lug u Beogradu

  • Lokacija: Beograd
 • GP-Objekat socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima u naselju “Kamenjar” u Sr. Mitrovici

  • Lokacija: Sremska Mitrovica
 • Projekat saobraćaja i saobraćajne signalizacije poboljšanja odvijanja saobraćajnih tokova (saobraćajna traka za elektronsku naplatu putarine u pravcu preticajne trake) na čeonoj naplatnoj stanici “Šimanovci” na autoputu E-70, km 83+343.00

  • Lokacija: Državni put A3, autoput E-70
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za vođenje saobraćaja ka graničnom prelazu „Nakovo“

  • Lokacija: GP Nakovo
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu IB reda broj 15 od stacionaže km 58+717 do km 63+636 za vreme izvođenja radova na priključenju otpadnih voda Crvenke na regionalni sistem kanalisanja i prečišćavanje Vrbasa i Kule

  • Lokacija: Kula
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije na državnom putu 13, za deonicu 01317 i 01318, za odseke van naselja i saobraćajne čvorove referentnog sistema

  • Lokacija: IB-13
 • Proširenje kapaciteta za odvijanje međunarodnog drumskog saobraćaja na graničnom prelazu Batrovci na autoputu E-70

  • Lokacija: GP Batrovci
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije državnog puta IIA reda br. 222, Svrljig - Kalna, od izlaza iz naseljenog mesta Crnoljevica do Kalovik Izvora, l=21.0km

  • Lokacija: IIA-222
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije za vođenje saobraćaja ka graničnim prelazima „Horgoš 2“, „Bački Vinogradi“ i „Kelebija“ u zoni petlji: „Horgoš“, „Subotica sever“ i „Subotica istok“, čvorova RS i karakterističnih raskrsnica

  • Lokacija: Državni put A1, autoput E-75
 • Projekat sistema obaveštavanja vozača o stanju na naplatnim stanicama na autoputevima E-70 i E-75

  • Lokacija: Autoputevi E-70 i E-75
 • Projektna dokumentacija za putokaznu i turističku signalizaciju na teritoriji grada Smedereva

  • Lokacija: Smederevo
 • Plan tehničkog regulisanja saobraćaja opštine Pećinci

  • Lokacija: Pećinci
 • Tehnička kontrola glavnih projekata magistralnog puta M-18 Vizić – Erdevik

  • Lokacija: Magistralni put M-18
 • Plan tehničkog regulisanja saobraćaja na državnom putu drugog reda II-124 kroz naseljena mesta opštine Inđija

  • Lokacija: Inđija
 • Plan tehničkog regulisanja na državnim putevima I (M-22.1) i II (R-109) reda kroz naseljeno mesto Inđija

  • Lokacija: Inđija
 • Glavni projekat pojačanog održavanja raskrsnice Sentandrejskog puta (M-22.1) i Primorske ulice u Novom Sadu

  • Lokacija: M-22.1
 • Tehnička kontrola glavnog projekta magistralnog puta M-7 Kać – za Žabalj

  • Lokacija: Magistralni put M-7
 • Tehnička kontrola izmena i dopuna glavnog projekta rehabilitacije - dogradnje magistralnog puta M-8 deonica: Boljevac – Selište, od km 789 + 456,00 do km 807 + 874,00

  • Lokacija: Magistralni put M-8
 • Tehnička kontrola izmene i dopune glavnog projekta poboljšanja regionalnog puta R-101 Obrenovac – Ub

  • Lokacija: R-101
 • Glavni projekat saobraćajnih površina Ulice dr Svetislava Kasapinovića u Novom Sadu- saobraćajna signalizacija

  • Lokacija: Novi Sad
 • Glavni projekat saobraćajne signalizacije i opreme u sklopu Glavnog projekta rekonstrukcije Bulevara Konstantina Velikog (R-103) od raskrsnice sa Ulicom Stari šor do industrijskog koloseka (Ul. Mite Kostića) u Sremskoj Mitrovici

  • Lokacija: R-103
 • Glavni projekat saobrć}ajne signalizacije i opreme u zoni naplatne stanice Kolari

  • Lokacija: Autoput E-75
 • Glavni projekat za izradu kolovoza sa trotoarom u ulici Branka Ćopića od ul. Sime Šolaje do ulice Ćirila i Metodija u Novom Sadu

  • Lokacija: Novi Sad
Učitaj još