Izdavanje energetskih pasoša

 • Maloprodajni objekat LIDL RS - filijala F 0111 Borča-Beograd

  • Lokacija: Borča, Beograd
 • Klinički centar Srbije - centar za radioterapiju

  • Lokacija: Pasterova 2, Beograd
 • Poslovni objekat - restoran (rekonstrukcija i dogradnja) Su+P+Pk

  • Lokacija: Milin Do, Erdevik
 • Objekat socijalnog i pristupačnog stanovanja u naselju Kamendin

  • Lokacija: Kamendin, Zemun
 • Objekat vešeraja i ekonomata sa kuhinjom u kompleksu opšte bolnice u Subotici

  • Lokacija: Subotica
 • Objekat za okupljanje i edukaciju raseljenih lica na kat. parceli br. 4665, KO Požarevac

  • Lokacija: Požarevac
Učitaj još