Standardi

Pre više godina menadžment “Šidprojkta”d.o.o definisali su strategiju razvoja firme u pravcu tržišta da bi se u potpunosti odgovorilo na zahteve korisnika. Uspostavljajući ravnotežu između velikog inženjerskog iskustva i poštovanja zahteva zakonodavstva Srbije ili zakonodavstva zemlje u kojoj se usluga pruža, započet je sertifikovani sistem upravljanja, saglasno međunarodno standardizovanim zahtevima.

EN ISO 9001:2015

EN ISO 45001:2018

EN ISO 14001:2015

SRPS EN ISO 50001:2018

SRPS ISO/IEC 27001:2014

SRPS EN ISO 22301:2020

SRPS ISO 37001:2017